Taggarkiv: datorlabb

Datorlabb

Det finns ett fåtal datorer som är öppna för alla studenter att använda.
Till dessa hör universitetsbibliotekets datorlabb, http://www.ub.umu.se/boka.
Det finns även ett datorlabb i medicinska biblioteket (byggnad 6M).

Resterande datorlabb ansvaras för av olika institutioner och de studenter som just nu läser kurser vid respektive institution har tillgång till dessa. För att komma in i en datorsal krävs det att man har ett nyckelkort med rätt behörighet.