Taggarkiv: posterbild

Ändra visningsbild på film i Mediaflow

Visningsbild är den bild som visas på filmspelaren (på t.ex. webben eller Mediabanken) innan filmen startat.

Ändra visningsbild

Högerklicka på filmen och välj Hantera i Video Manager.

 

Tryck Ändra posterbild.

Välj om du vill ta en bild från filmen, från Mediaflow eller ladda upp en ny bild från din dator.