Taggarkiv: publicera

Distribuera filer från Mediaflow

Det finns webbplatser och interna system vid universitetet som har direkt tillgång för användning av bilder och filmer från Mediaflow. Vilka filer som ligger i vilka mappar bestämmer vad som blir tillgängliga i olika system. För att ”publicera” flyttar eller kopierar du en eller flera filer till en mapp.

Här nedan kommer förteckningen över vilka mappar som distribuerar filer till vilket system/webbplats:

Mediabanken

I den här mappen lägger du filer som ska bli åtkomliga för:

  • Mediabanken – webbplats endast åtkomlig för anställda vid universitetet. För användning till exempelvis presentationer och trycksaker
  • umu.se – för användning av webbredaktörer på webbsidor
  • Grafiskt mallverktyg – verktyg endast åtkomligt för anställda vid universitetet. För trycksaker och nyhetsbrev.

I mappen Mediabanken lägger du bilder och filmer av god kvalité som kan användas av alla anställda och eventuellt även kan spridas till press, beroende på licensrättigheter.

Den här mappen är uppdelad i en rad kategorier. Kopiera bilden till den eller de kategorier som passar bilden eller bilderna utifrån vad de innehåller. Filen blir då också automatiskt taggad med sökord utifrån kategorins/mappens namn. Det finns en särskild kategori enbart för filmer som inte är uppdelad i kategori i dagsläget.

Du får själv inte skapa mappar i denna mappstruktur.

Webb

I den här mappens undermappar Webbilder och Filmer (beroende på om det är en bild eller film) lägger du filer som enbart ska bli åtkomliga för webbredaktörer att använda på umu.se. Ska filen också distribueras till Mediabanken väljer du bara att lägga filen där då Mediabanken också är åtkomlig för webbredaktörer.

Du får själv inte skapa mappar i denna mappstruktur.