Inlägg

Mediabanken backend: Godkänna och publicera bilder

Godkänna bild

När du är klar med din märkning godkänner du bilden/bilderna. Markera bilden och klicka i den lilla bocksymbolen (Godkänn). Bilden kommer då att flyttas från fliken ”Uppladdat” till fliken ”Bibliotek”, men fortfarande vara kvar på din moodboard. Du kan byta till fliken ” Bibliotek” (och eventuellt ladda om sidan) för att fortsätta jobba med bilden.

Godkänna bild

Lägg bild i mapp

För att ha viss ordning på bilderna i backend arbetar vi med ett begränsat antal mappar. Tanken är inte att skapa stora system av undermappar utan hellre göra filtrerade sökningar i backend för att sortera ut bilder.

Alla fakulteter har dock en egen mapp. De flesta bilder som ska publiceras läggs annars i mappen ”Publicerade bilder”. Alla porträttbilder på personal vid UmU läggs i mappen ”Personalbilder” oavsett vilken fakultet de tillhör. En bild kan ligga i flera mappar.

Du markerar bilden/bilderna, klickar på mappsymbolen (Lägg i mapp), väljer mapp/mappar i listan och klickar på ”Lägg till”.

Bilder som inte är publicerade ska inte ligga i någon av mapparna under ”Publicerade bilder” utan flyttas till ”UmU endast backend”.

Lägga bild i mapp

Lägg bild i mapp

Flytta mellan mappar

Du kan under bilden se vem som laddat upp den, vilken eller vilka mappar och moodboards den ligger i och var den är publicerad. Genom att klicka på krysset kan du plocka bort den från mappar eller moodboards den inte längre ska finnas i.

 

Publicera bild

När du har lagt bilden i rätt mapp/mappar är det dags att publicera den, det vill säga göra den åtkomlig i frontend och Episerver (extern webb och internwebb Aurora). Du publicerar genom att markera bilden/bilderna och klicka på jordglobssymbolen (Publicera). Du får då upp en ruta där du väljer var du vill publicera bilden.

De flesta bilder som laddas upp i backend ska göras åtkomliga på alla tre ställena men det kan finnas bilder som bara ska vara åtkomliga till exempel på webben. Klicka för de ställen som bilden ska publiceras till och sedan på knappen ”Lägg till”. Bilder som är publicerade har små jordglobssymboler i nederkant, se bild. Grön glob visar att bilden är publicerad till Extern webb Epi, brun glob avser Intern webb Epi och lila glob frontend.

Publicera bild

Publiceringsställen

Under fliken ”Publish sites” (publiceringsställen) kan du se alla bilder som är publicerade på någon av de för närvarande tre publiceringsställena:

Vill du se alla bilder som är åtkomliga på Aurora markerar du ”Intern webb Epi” och motsvarande för de andra publiceringsställena. Via ”Filter” kan du sortera fram de som endast finns publicerade till ett publiceringsställe genom att välja bort de andra.

Publicerinsställen

 

Skapa och publicera en kursutvärdering

Steg 1

Gå till startsidan för kursutvärderingar genom att antingen klicka på Kursutvärdering i den vänstra huvudmenyn eller genom att klicka på Startsida för utvärderingar överst på sidan.

Steg 2

Klicka på Skapa ny utvärderingstillfälle till höger på sidan.

 

Skapa utvärdering

Skapa utvärdering

Steg 3

Fyll i titel och instruktioner. Instruktionerna kommer att vara synliga överst i utvärderingen. Under instruktionerna finns en lista med alla tillgängliga mallar. Välj den mall du vill använda. Hur du skapar en mall kan du se här. Klicka därefter Fortsätt till inställningar.

Instruktioner

Instruktioner

Steg 4

Inställningar för utvärderingen:

Utvärderingsdatum

Startdatum är den dag när användarna kan börja svara på utvärderingen. Slutdatum är sista dag som utvärderingen går att besvara.

Utvärderingsdatum

Utvärderingsdatum

Utvärderingsresultat

Här styr du vilka som har möjlighet att se resultatet av utvärderingen. Studenter kan aldrig se resultatet, endast personer som är tilldelade roller som Administrator, Teacher och Co-teacher. Om du avmarkerar alla alternativ är det endast du som kan se resultatet, vilket är en nackdel om du t.ex. blir sjuk.

Utvärderingsresultat

Utvärderingsresultat

Inställningar

Välj om deltagarna ska kunna hoppa över frågor (Blanka icke-textfrågor är tillåtna), samt om deltagarna ska ha möjlighet att öppna utvärderingen på nytt och ändra sina svar.

Inställningar

Inställningar

Administrativa inställningar

Här väljer du om utvärderingen ska vara kopplad till ett CAS-id, eller om vem som helst ska kunna besvara utvärderingen.

Administrativa inställningar

Administrativa inställningar

Notifieringar för utvärdering

Alla deltagarna på den cambrosajt som är kopplad till utvärderingen får per automatik ett epostbrev med en länk till utvärderingen. Om du vill modifiera innehållet i brevet kan du göra det.

Du kan också välja att påminnelser ska skickas till dem som inte besvarat utvärderingen och iså fall hur ofta påminnelser ska skickas. Vänligen observera att detta endast fungerar om du kopplat utvärderingen till ett CAS-id. Du kan modifiera texten i påminnelsen.

Notifieringar

Notifieringar

Steg 5

När du är nöjd med dina inställningar klickar du på Fortsätt till associera till kurs längst ned på sidan.

associera till kurs

associera till kurs

Steg 6

Klicka på den blå pilen alternativt på texten Välj eller skapa egen grupp av deltagare   för att se en lista över kurssajter. Om du har skapat utvärderingen inne i en sajt finner du denna sajt överst i listan. Leta upp den sajt där deltagarna återfinns (normalt kurssajten) och markera med en bock i rutan före sajtnamnet. Klicka därefter på Spara associerade grupper.

Associera

Associera

Steg 7

Du har nu skapat en utvärdering! Klicka på Klar.

Spara utvärderingen

Spara utvärderingen