Inlägg

Textmatchning via Urkund (webbtjänst)

Urkund är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Urkund går att använda både som ett integrerat verktyg i en lärplattform eller som en fristående webbtjänst. Denna manual beskriver hur du som lärare eller examinator använder Urkund som fristående webbtjänst där studenter skickar in sina arbeten för granskning via e-post till din personliga analysadress hos Urkund.

  1. Gå till https://www.urkund.com/ , klicka på Login uppe till höger och välj Web app.
  2. Välj inloggning via Single sign-on och välj Umeå universitet i listan för organisation.
  3. Logga in med umu-id. När du är inloggad kommer du till din personliga sida på Urkund. Har du använt din personliga analysadress förut ser du senast inskickad text längst upp i listan.
  4. Högst upp på sidan hittar du din personliga analysadress, det är denna e-postadress som du uppmanar dina studenter att skicka sina arbeten till för textmatchning.

Observera att analysen hos Urkund kan ta upp till ett par timmar beroende på belastning hos Urkund. Du får ett e-postmeddelande när din analysadress mottagit ett nytt inskickat dokument samt när analysen är färdig. Logga då in i webbtjänsten för att ta del av analysen.

 

Bra att känna till

När studenternas inlämningar granskats av Urkund visas färgindikatorer för granskningens utfall i kolumnen Urkund i rättningsvyn.

Grön färg – innebär att Urkund identifierat mycket lite till 0% plagiat i dokumentet
Gula, orange, röd – indikerar viss plagiering, ju mörkare nyans desto större andel plagiat
Svart färg – indikerar mycket stor andel plagiat

 

OBS! Om plagiat indikeras för en inlämning måste du alltid titta på rapporten från Urkund (klicka på färgerna) för att på egen hand bilda dig en uppfattning. Exempelvis identifieras korrekt hanterade citat som plagiat. Det är också mycket vanligt att källförteckning/referenslista markeras som plagiat.