Adobe CC FAQ

  1. Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras, detta gäller både MacOS och Windows. I ITS klienthantering finns möjlighet att både avinstallera, installera samt uppdatera Adobe CC. Om datorn ej är klienthanterad, kontakta licensansvarig på enheten/institutionen angående installation. Kontakta ITS vid frågor om Klienthantering.
  2. Vid beställning av nya licenser, av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in i fältet för godsmärkning. Licens plus vem som är satt som användare, kan senare ses och redigeras i https://licensregister.its.umu.se.
  3. Enhetslicens (Shared Device Licens eller SDL). En enhetslicens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. Enhetslicenser passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare. Datorn bör helst vara stationär på fast nätverk, om datorn flyttar mellan fast och trådlöst så kan dubbla licenser upptas av datorn ifråga. Kräver inloggning med umu-id@umu.se och enterpriseinloggning, se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/
  4. Namngiven licens (Named License eller NL) 
    En namngiven licens är knuten till en (1) användare och kan installeras på flera datorer men kan max vara aktiverad på två enheter och bara användas på en dator åt gången. Efter installation av Adobe Creative Cloud-klienten, logga in med umu-id@umu.se och enterpriseinloggning (https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/). Efter detta kan ni i klienten ladda ner de program licensen gäller, uppdatera program och dela filer.