Adobe CC FAQ

  1. Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras. Gäller båda MacOS och Windows. I ITS klienthantering finns både avinstallation och installationsscript samt uppdateringar. Kontakta ITS vid frågor om Klienthantering.
  2. Vid beställning av nya licenser, av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in i fältet för godsmärkning. Licens plus vem som är satt som användare, kan senare ses och redigeras i https://licensregister.its.umu.se.
  3. Shared Device Licens (SDL). En SDL-licens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. En SDL-licens passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare. Datorn bör helst vara stationär på fast nätverk, om datorn flyttar mellan fast och trådlöst så kan dubbla licenser upptas av datorn ifråga. Kräver inloggning med umu-id@umu.se och enterpriseinloggningen se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/
  4. Named License (NL)
    En NL-licens är knuten till en (1) användare och kan installeras på upp till två enheter och kräver inloggningen med umu-id@umu.se och enterpriseinloggningen se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/. Named Device Licenser har tillgång till adobe CC klient och kan ladda ner de appar, program som de är berättigad till, uppdatera program och dela filer.