Adobe CC FAQ

  1. Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras, detta gäller både MacOS och Windows. Ladda hem och kör Adobes Creative Cloud-rensningsverktyg på https://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html.
  2. Vid beställning av nya licenser, av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in i fältet för godsmärkning. Licens plus vem som är satt som användare, kan senare ses och redigeras av licensansvarig i https://licensregister.its.umu.se.
  3. Enhetslicens (Shared Device Licens eller SDL). En enhetslicens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. Enhetslicenser passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare. Datorn bör helst vara stationär på fast nätverk, om datorn flyttar mellan fast- och trådlöst nätverk så kan dubbla licenser upptas av datorn ifråga. Kräver inloggning med umu-id@umu.se och ”enterpriseinloggning”, se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/
  4. Namngiven licens (Named License eller NL) 
    En namngiven licens är knuten till en (1) användare och kan installeras på flera datorer men kan max vara aktiverad på två enheter och bara användas på en dator åt gången. Efter installation av Adobe Creative Cloud-klienten, logga in med umu-id@umu.se och ”enterpriseinloggning ”(https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/). Efter detta kan ni i klienten ladda ner de program licensen gäller för, uppdatera program, ladda ned teckensnitt mm.