Adobe CC FAQ

  1. Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras. Gäller båda MacOS och Windows. I ITS klienthantering finns både avinstallation och installationsscript samt uppdateringar. Kontakta ITS vid frågor om Klienthantering.
  2. Vid beställning av nya licenser av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in på programvarans licensregistreringservern https://programlicenser.its.umu.se/login.asp
  3. Shared Device Licens (SDL). En SDL-licens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. En SDL-licens passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare. kräver inloggning med umu-id@umu.se och enterpriseinloggningen se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/
  4. Named Device License (NL)
    En NDL-licens är knuten till en (1) användare och kan installeras på upp till två enheter och kräver inloggningen med umu-id@umu.se och enterpriseinloggningen se. https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/Named Device Licenser har tillgång till adobe CC klient och kan ladda ner de appar, program som de är berättigad till, uppdatera program och dela filer.
  5. Enstaka Licenser (CLP)
    Enstaka licenser för exempelvis Photoshop Elements, Premiere Elements eller Adobe Acrobat Pro 2017 berörs inte av förändringen.