Taggarkiv: Adobe

Körningsfel 53 på Office i Mac

När man startar Word eller PowerPoint på MacOS kan en ruta dyka upp att det är Körningsfel 53. Adobe Acrobat har gjort en uppdatering och lagt in tillägg.

Word

 1. I Word menyn Verktyg -> Mallar och tillägg…
 2. Under Globala mallar och tillägg ta bort linkCreation.dotm
 3. Avsluta Word
 4. Gå till /Användare/ditt-användarnamn/bibliotek/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Autostart/Word/
 5. Kasta filen linkCreation.dotm
 6. Starta Word och problemet är löst

PowerPoint

 1. Gå till /Användare/ditt-användarnamn/bibliotek/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Autostart/PowerPoint/
 2. Kasta filen SaveAsAdobePDF.ppam
 3. Starta PowerPoint
 4. I menyn Verktyg -> PowerPoint-tillägg…
 5. Ta bort SaveAsAdobePDF
 6. Starta om PowerPoint och problemet är löst

Adobe CC FAQ

 1. Vid nya installationer måste alla gamla Adobe-programvaror avinstalleras, detta gäller både MacOS och Windows. Ladda hem och kör Adobes Creative Cloud-rensningsverktyg på https://helpx.adobe.com/se/creative-cloud/kb/cc-cleaner-tool-installation-problems.html.
 2. Vid beställning av nya licenser, av licensansvarig, se till att både UmU-id och namn på användaren skrivs in i fältet för godsmärkning. Licens plus vem som är satt som användare, kan senare ses och redigeras av licensansvarig i https://licensregister.its.umu.se.
 3. Enhetslicens (Shared Device Licens eller SDL). En enhetslicens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. Enhetslicenser passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare. Datorn bör helst vara stationär på fast nätverk, om datorn flyttar mellan fast- och trådlöst nätverk så kan dubbla licenser upptas av datorn ifråga. Kräver inloggning med umu-id@umu.se och enterpriseinloggning, se https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/
 4. Namngiven licens (Named License eller NL) 
  En namngiven licens är knuten till en (1) användare och kan installeras på flera datorer men kan max vara aktiverad på två enheter och bara användas på en dator åt gången. Efter installation av Adobe Creative Cloud-klienten, logga in med umu-id@umu.se och enterpriseinloggning (https://manual.its.umu.se/adobecc-login-2/). Efter detta kan ni i klienten ladda ner de program licensen gäller, uppdatera program och dela filer.

Adobe Creative Cloud login

Adobe Creative Cloud-programvaran kräver att du loggar in med ditt UmU-id.

1. När du får upp ett meddelande om att logga in, skriv in umu.se” och klicka på Continue.

Adobe CC inloggninsdialog

 

2. Välj Umeå universitet

Umeå Universitets inloggningsdialog

4. Logga in med ditt Umu-id

I dialogrutan för Umeå Universitet, loggar du in med ditt UmU-id.

5. Du är nu inloggad,

 • Om ovan inte fungerar ta kontakt med den som är licensansvarig på din institution/enhet eller skapa ett ärende i Servicedesk via https://www.umu.se/servicedesk/