Inlägg av Hans-Erik Sjöström

Inspera – Ta del av resultat på genomförd digital salstentamen

Den här guiden beskriver hur du tar del av ditt resultat på en genomförd digital salstentamen i Inspera. Öppna en webbläsare och gå till adressen https://umu.inspera.com/ Logga in med ditt Umu-id Klicka på ”Arkiv” (1) och sedan på ”Se flera detaljer” (2) för att se betyg, poäng, inlämnade svar och bedömarens kommentarer. På denna sida kan du avläsa ditt betyg (1) […]

Inspera – Text till tal

Text till tal (TTT) är ett hjälpmedel som gör att en student kan få text uppläst som ljud. Den här guiden beskriver hur du som student kan aktivera hjälpmedlet Text-till-tal på en digital salstentamen i Inspera på examinationsdagen. På examinationsdagen efter att du har loggat in i Inspera kommer du själv att kunna aktivera text till […]

Inspera – Inställningar vid en digital tentamen

Den här guiden går igenom de inställningar som finns tillgängliga för dig som student under en pågående digital tentamen i Inspera. Studentens gränssnitt Bilden nedan visar studentens gränssnitt under en digital tentamen i den låsta webbläsaren Safe Exam Browser. Inställningar under pågående tentamen. Mer om dessa längre ned på denna sida. Studentens svarsruta. Exemplet ovan […]

Inspera – Ta del av resultat på genomförd digital salstentamen

Den här guiden beskriver hur du tar del av ditt resultat på en genomförd digital salstentamen i Inspera. Öppna en webbläsare och gå till adressen https://umu.inspera.com/ Logga in med ditt Umu-id Klicka på ”Arkiv” (1) och sedan på ”Se flera detaljer” (2) för att se betyg, poäng, inlämnade svar och bedömarens kommentarer. På denna sida kan du avläsa ditt betyg (1) […]

Inspera – Genomför demotentamen

Den här guiden beskriver hur du genomför en demotentamen i Inspera för att säkerställa att din dator fungerar tillsammans med den säkra webbläsaren Safe Exam Browser. Öppna en vanlig webbläsare (Chrome, Edge, Firefox, Safari, eller motsvarande). Gå till adressen https://umu.inspera.com/ och logga in med ditt Umu-id. Klicka på ”Demotenta” Klicka sedan på ”Klicka här för […]

Windows: Installera Safe Exam Browser

Den här guiden beskriver hur du installerar Safe Exam Browser på en dator med Windows operativsystem. Safe Exam Browser är en säker webbläsare som används vid genomförandet av digital salstentamen i Inspera. Den säkra webbläsaren låser din dator så att endast tentamensinnehållet och eventuella tillåtna resurser kan visas vid tentamenstillfället. På sidan ”Digital salstentamen med […]

Mac OS: Installera Safe Exam Browser

Den här guiden beskriver hur du installerar Safe Exam Browser på en dator med Mac OS. Safe Exam Browser är en säker webbläsare som används vid genomförandet av digital salstentamen i Inspera. Den säkra webbläsaren låser din dator så att endast tentamensinnehållet och eventuella tillåtna resurser kan visas vid tentamenstillfället. På sidan ”Digital salstentamen med […]

Ge studenter tillgång till kurs i kursadministration

Den här guiden beskriver hur du ger dina studenter tillgång till en kurs i Cambro eller Moodle genom att använda sidan Kursadministration. Gå till www.kursadministration.umu.se Logga in med Umu Id Först måste du själv vara inlagd som lärare på kursen. Kontrollera detta genom att klicka på Lägg till mig på kurssajt Sök efter kursen på […]