Inlägg av Hans-Erik Sjöström

Inspera – Kvittera ut din tentamen

När en digitalt genomförd salstentamen i Inspera kvitteras ut kommer tentamenssvaren att tas bort från systemet och kan inte återskapas. Efter inloggning till Inspera och öppnandet av sidan ”Se detaljer” för en genomförd och bedömd digital salstentamen ges möjlighet att ”Visa inlämnad svar” (1), ”Ladda ner” (2) och skriva ut dina svar samt funktion för […]

Inspera – Text till tal

Text till tal (TTT) är ett hjälpmedel som gör att en student kan få text uppläst som ljud. Den här guiden beskriver hur du som student kan aktivera hjälpmedlet Text-till-tal på en digital salstentamen i Inspera på examinationsdagen. På examinationsdagen efter att du har loggat in i Inspera kommer du själv att kunna aktivera text till […]

Inspera – Inställningar vid en digital tentamen

Den här guiden går igenom de inställningar som finns tillgängliga för dig som student under en pågående digital tentamen i Inspera. Studentens gränssnitt Bilden nedan visar studentens gränssnitt under en digital tentamen i den låsta webbläsaren Safe Exam Browser. Inställningar under pågående tentamen. Mer om dessa längre ned på denna sida. Studentens svarsruta. Exemplet ovan […]

Inspera – Ta del av resultat på genomförd digital salstentamen

Den här guiden beskriver hur du tar del av ditt resultat på en genomförd digital salstentamen i Inspera. Öppna en webbläsare och gå till adressen https://umu.inspera.com/ Logga in med ditt Umu-id Klicka på ”Arkiv” (1) och sedan på ”Se flera detaljer” (2) för att se betyg, poäng, inlämnade svar och bedömarens kommentarer. På denna sida kan du avläsa ditt betyg (1) […]

Inspera – Genomför demotentamen

Den här guiden beskriver hur du genomför en demotentamen i Inspera för att säkerställa att din dator fungerar tillsammans med den säkra webbläsaren Safe Exam Browser. Öppna en vanlig webbläsare (Chrome, Edge, Firefox, Safari, eller motsvarande). Gå till adressen https://umu.inspera.com/ och logga in med ditt Umu-id. Klicka på ”Demotenta” Klicka sedan på ”Klicka här för […]