Inspera – Kvittera ut din tentamen

När en digitalt genomförd salstentamen i Inspera kvitteras ut kommer tentamenssvaren att tas bort från systemet och kan inte återskapas.

VIKTIGT

Säkerställ innan du kvitterar ut din tentamen att du har laddat ner frågor och svar och tagit del av poäng och eventuella kommentarer.

Efter inloggning till Inspera och öppnandet av sidan ”Se detaljer” för en genomförd och bedömd digital salstentamen ges möjlighet att ”Visa inlämnad svar” (1), ”Ladda ner” (2) och skriva ut dina svar samt funktion för att ”Kvittera ut din tentamen” (3).
Kvittera ut tentamen

Säkerställ att du har tagit del av poäng och eventuella kommentarer och laddat ner frågor och svar innan du kvitterar ut din tentamen. Vid utkvittering kommer dina tentamenssvar att tas bort från systemet och kan inte återskapas. Om du tror att du behöver göra en omprövning eller rättelse av din tentamen ska du inte kvittera ut din tentamen.

Klicka sedan på ”Kvittera ut din tentamen” (3).

Nu öppnas en dialogruta där du får bekräfta att din tentamen tas bort från systemet. Klicka på ”Ja” för att bekräfta utkvitteringen/raderingen.
Kvittera ut tentamen

Installera Safe Exam Browser

Manualer som beskriver hur du installerar Safe Exam Browser.

Inspera – Text till tal

Text till tal (TTT) är ett hjälpmedel som gör att en student kan få text uppläst som ljud. Den här guiden beskriver hur du som student kan aktivera hjälpmedlet Text-till-tal på en digital salstentamen i Inspera på examinationsdagen.

På examinationsdagen efter att du har loggat in i Inspera kommer du själv att kunna aktivera text till tal om du har ansökt om och fått det beviljat som hjälpmedel.

 1. Logga in med Umu-id i Inspera på examinationsdagen vid start av din tentamen https://umu.inspera.com/
 2. Klicka på knappen ”Klicka här för att göra dig klar” för den tentamen du ska skriva
 3. Här visas nu information om att Text till tal är aktiverat för den aktuella tentamen (1), en animation vid markeringen (2) om hur markerad text blir uppläst och knappen (3) för att öppna tentamen i säker webbläsare.
  Klicka på ”Öppna tentamen” (3).
  Inspera TTT
 4. Klicka nu på knappen längst upp till höger för inställningar under pågående tentamen, markerad i bilden nedan.
  Inspera - Inställningar
 5. Klicka på ”Text till tal”
  Inspera text till tal
 6. och aktivera ”Text-till-tal” enligt bilden nedan (1). Klicka sedan på (2) för att stänga inställningarna och påbörja den digitala salstentamen med inställningen Text till tal aktiverad.
  Inspera aktivera TTT

Nu är text till tal aktiverat och texten blir uppläst genom att du markerar ett stycke text och sedan klickar på play-knappen som visas ovan markeringen.
Inspera TTT play

 

Inspera – Inställningar vid en digital tentamen

Den här guiden går igenom de inställningar som finns tillgängliga för dig som student under en pågående digital tentamen i Inspera.

Studentens gränssnitt

Bilden nedan visar studentens gränssnitt under en digital tentamen i den låsta webbläsaren Safe Exam Browser.

Inspera - Studentvy

 1. Inställningar under pågående tentamen. Mer om dessa längre ned på denna sida.
 2. Studentens svarsruta. Exemplet ovan visar en essäfråga.
 3. Längst ned i fönstret visas en navigationslist. Sidor med enbart information visas med ett ”i”. I exemplet ovan kan vi också se att vi nu befinner oss på fråga 14 av 19.
 4. Navigera framåt till nästa fråga.
 5. Navigera bakåt till föregående fråga.
 6. I exemplet ovan finns en PDF-resurs kopplat till tentamen. PDF:en öppnas i ett nytt fönster.
 7. Knappen längst till höger i navigationslisten går till en sammanställning. Där visas om alla uppgifter är besvarade och här finns även knappen för att lämna in din tentamen.

Inställningar under tentamen

Genom att klicka på knappen markerad (1) i bilden ovan når du inställningar och ytterligare funktioner under en pågående digital tentamen.

Inställningar för student

 1. Möjlighet att växla gränssnittets språk mellan Svenska och Engelska.
 2. Funktion för att visa tentamensinnehållet i högkontrastläge.
 3. Om du har ansökt och fått Text till tal beviljat som hjälpmedel finns möjlighet att aktivera det här.
 4. Textstorleken kan ställas in i tre nivåer: Normal, Stor och Extra stor.
 5. Möjlighet att lämna in en digital tentamen blankt.
 6. Spara inlämning som fil används om en student inte kan återansluta till nätverket. Inlämning i offline-läge hanteras manuellt av en tentamensvärd.
 7. Möjlighet att dölja eller visa återstående tid för en tentamen.
 8. Länk som leder tillbaka till översiktssidan.

 

Inställningar för stavningskontroll

Om stavningskontroll för svar på essäfrågor är aktiverat, visas inställningar för detta längst ned till höger i svarsrutan.

Inställningar för stavningskontroll

 • Klicka på (1) för att inaktivera stavningskontrollen.
 • Klicka på (2), inställningsikonen, för att visa inställt språk och ytterligare inställningar för stavningskontroll.
 • Klicka på (3) för att öppna ett fönster med samtliga förslag på stavningskorrigeringar.
 • (4) markerar hur många stavfel den automatiska kontrollen har upptäckt.

Ändra språk för automatiskt stavningskontroll

Klicka på inställningsikonen markerad med (2) i bilden ovan för att öppna språkinställningar.

Inställningar för språk

 1. Språk är inställt på ”Automatisk Upptäckt” och kan ändras till exempelvis svenska eller engelska genom att klicka på pilen nedåt.
 2. I rutan markerad vid (2) finns fyra inställningsalternativ för att inaktivera stavningskontrollen.

Inspera – Ta del av resultat på genomförd digital salstentamen

Den här guiden beskriver hur du tar del av ditt resultat på en genomförd digital salstentamen i Inspera.

 1. Öppna en webbläsare och gå till adressen https://umu.inspera.com/
 2. Logga in med ditt Umu-id
  Inloggning Inspera
 3. Klicka på ”Arkiv” (1) och sedan på ”Se flera detaljer” (2) för att se betyg, poäng, inlämnade svar och bedömarens kommentarer.
  Resultat i Inspera
 4. På denna sida kan du avläsa ditt betyg (1) (om det är relevant för denna tentamen). Klicka på ”Visa inlämnat svar” (2) för att se dina svar och klicka på ”Granska resultatöversikt” (3) för att se poäng och bedömarens kommentarer.
  Resultatöversikt
 5. I resultatöversikten visas en sammanställning över din bedömda tentamen. Här finns snabblänkar till Betyg, Kommentarer och Poäng (1). Vid knappen ”Visa” (2) kan du se dina inlämnade svar, (3) visar ditt betyg och under rubriken ”Kommentarer” (4) listas bedömarens kommentarer.
  Resultatöversikt student Inspera
 6. Scrolla längst ned på sidan resultatöversikt för att visa totalpoäng (1) och poäng per uppgift (2).
  Inspera Resultatöversikt

Inspera – Genomför demotentamen

Den här guiden beskriver hur du genomför en demotentamen i Inspera för att säkerställa att din dator fungerar tillsammans med den säkra webbläsaren Safe Exam Browser.

 1. Öppna en vanlig webbläsare (Chrome, Edge, Firefox, Safari, eller motsvarande).
 2. Gå till adressen https://umu.inspera.com/
 3. och logga in med ditt Umu-id.
 4. Klicka på ”Demotenta”

  Demotentamen

  Demotentamen

 5. Klicka sedan på ”Klicka här för att göra dig klar”.
  Klicka här för att göra dig klar

  Klicka här för att göra dig klar

   

 6. Notera nu att lösenordet för den låsta demotentan är ”a12345” (1). Samma lösenord används även för att låsa upp demotentan och gå ur den säkra webbläsaren.
  1. Om Safe Exam Browser redan är installerad:
   Klicka på ”Öppna tentamen i Safe Exam Browser” (2).

Öppna tentamen i Safe Exam Browser

  1. Om Safe Exam Browser inte redan är installerad så finns möjlighet att göra det här genom att klicka på ”Ladda ner”. Länkar till nedladdning finns även till höger på denna sida.
   Ladda ner Safe Exam Browser
 1. Skriv in lösenordet a12345 för Safe Exam Browser (1) och klicka sedan på OK (2).
  SEB lösenord
 2. Här visas information om att demotentamen genomförs i säker webbläsare. Klicka på knappen ”Öppna tentamen”.
  Klicka på öppna tentamen
 3. Klicka igenom de olika frågetyperna och testa att besvara några av dem. Navigera
  framåt och bakåt med pilarna längst ned till höger (1). Klicka på knappen (2) för att
  gå till inlämning.
  Navigation
 4. Här visas en sammanfattning av samtliga frågor och hur många av dem du har
  besvarat (1). Klicka på ”Lämna in” (2) för att lämna in demotentan. Inga svar sparas
  eftersom demotentan enbart är uppsatt för att ge möjlighet att testa Inspera och den
  egna datorn.
  Översiktssida
 5. Nu har du genomfört demotentan med säker webbläsare och lämnat in. Klicka på
  ”Avsluta Safe Exam Browser” för att lämna den säkra webbläsaren.
  Avsluta SEB