Digital signering med eduSign

Med tjänsten eduSign kan du ladda upp och elektroniskt skriva under PDF-dokument och XML-dokument. Tjänsten tillhandahålls av SUNET och är tillgänglig för alla anställda vid universitetet som har ett Umu-id. 

Första gången du loggar in

 1. Spara det dokument du vill signera någonstans på din dator. Spara dokumentet som PDF eller XML. 
 2. Gå till eduSigns hemsida.
 3. Första gången du använder tjänsten behöver du fylla i universitetets namn i det blå fältet ”Access through your institution”. Fyll i ”Umeå university”.  

Nästa gång du loggar in i tjänsten kommer universitetet vara ifyllt.  

Vy inloggning eduSign

 

Ladda upp och signera ditt dokument

 1. Logga in med ditt Umu-id på eduSigns hemsida.
 2. Klicka på ”Bläddra”, välj ditt dokument och klicka sedan på ”Ladda upp”.
 3. När dokumentet är uppladdat kan du granska ditt dokument.
 4. Klicka sedan ”Skriv under” för att skapa en digital signatur.
  Skriv under
 5. Nu öppnas en ruta där du kan identifiera dig och digitalt signera dokumentet. Klicka på ”Jag skriver under” för att bekräfta din signatur med Umu-id och lösenord.
  Underskrift
 6. När dokumentet är undertecknat ser du dokumentet på skärmen. Den digitala signeringen finns på den sista sidan i ditt dokument.
 7. Klicka på ”Hämta underskrivet dokument” för att ladda ner ditt signerade dokument och spara till din dator. Det är viktigt att du sparar dokumentet då det inte kommer att finnas kvar om du loggar in vid ett senare tillfälle.
  Elektronisk underskrift

Signera ett dokument med flera underskrifter

 1. Följ instruktionerna för hur du laddar upp och signerar ett dokument (se ovan).
 2. Skicka dokumentet till person nummer 2 som ska skriva under dokumentet.
 3. Person nummer 2 upprepar processen – laddar upp dokumentet i eduSign och signerar dokumentet digitalt.
 4. Person nummer 2 skickar dokumentet vidare till eventuellt nästa person. Processen fortsätter tills att dokumentet innehåller alla nödvändiga signaturer.

Validera ett digitalt signerat dokument

För att bekräfta att ett digitalt signerat dokument har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering använder du eduSigns valideringstjänst. Tjänsten är öppen och kräver ingen inloggning.

 1. Besök valideringstjänstens hemsida.
 2. Välj det dokument du vill ladda upp.
  Skärmdump som visar hur valideringsverktyget ser ut.
 3. Du får nu upp information som visar om dokumentet kan valideras det vill säga om dokumentet har en signatur som är äkta och att dokumentet inte har blivit ändrat efter signering.
  Skärmdump som föreställer ett dokument validerat i edusign

Adobe Acrobat Reader meddelar att signaturen inte är giltig

När du öppnar ett dokument i Adobe Acrobat Reader så visar programmet ett meddelande att signaturen inte är verifierad och att signerarens identitet är okänd.

Detta beror på att dokument som är signerade med eduSign inte kan valideras med Adobe Acrobat Reader. För att validera dokumentet måste du använda eduSigns egen valideringstjänst. Se bilden ovan.