Att använda personlig filyta på MacOS

Ansluta nätverksenheter i MacOS

1. Klicka på skrivbordet så Finder blir aktivt.

2. Klicka på menyn  och välj Anslut till server.

3. Skriv sökvägen till nätverksenheten i fältet Serveradress: smb://minfilyta.ad.umu.se/users$/<Umu-ID>

4. Klicka på Anslut

5. Ange användarnamn och lösenord

Kopiera filer till den anslutna nätverksenheten (Du hittar den nya enheten om du öppnar ett nytt Finder-fönster, under ”Delat”)

Varje natt inventeras mappar på servern för att se vilka som har börjat använda tjänsten.

 • a. Detta startar ett jobb som skickar ut ett mail till dig som användare samt till din chef
 • b. Mailet som du nu får innehåller anvisningar om hur du skall gå tillväga för att fortsätta använda tjänsten.
 • c. Mailet till din chef innehåller bara en verifikation på du har börjat använda tjänsten.

Varje månad sammanställs en faktura som sedan skickas till er enhet/institution.

Övrig information

 • Om mail utskicket skall gå till en annan roll, ex. IT-ansvarig, vid enheten/institutionen meddela detta till ITS så kan vi ändra det för berörd enhet/institution.
 • Om alla på enheten/institutionen använder sin personliga filyta så kan den monteras automatiskt för alla via en så kallade GPO, om ni inte har en lokal resurs som kan hantera detta så kan ni få hjälp med detta genom att kontakta ITS. Detta sker mot löpande konsulttaxa.

Sätta rättigheter på undermappar i den gemensamma mappen

Sätta rättigheter på undermappar i den gemensamma mappen

Om du vill skapa undermappar i den gemensamma mappen med begränsad behörighet så görs det på följande sätt:

 1. Skapa en mapp
 2. Högerklicka på mappen
 3. Välj Säkerhetsfliken
 4. Klicka på knappen Avancerat
 5. Ta bort kryssrutan ärvda behörigheter. (Välj kopiera behörigheterna)
 6. Klicka på OK
 7. Klicka på knappen redigera
 8. Ta bort gruppen fileservicegroup.xxxxxxx
  OBS! ta ej bort SYSTEM eller ITS-FSRV01\Administrators då kommer rättigheterna att återställas till ”default” dvs. fileservicegroup.xxxxxxx, SYSTEM & ITS-FSRV01\Administrators vid inventering av storlek. Detta medför att alla i personalen återigen får access till mappen.
 9. Lägg till de användare eller grupper som skall ha rättigheter på mappen
 10. Klicka på OK

Övrig information

 • Det är viktigt att den som beställer gemensam filyta går ut med informationen till personalen angående vilken sökväg det är. Ex. \\gemfilyta.ad.umu.se\gem$\”Mappnamn”
 • Tjänsten kan bara ha ett kostnadsställe per Institution eller motsvarande.
 • Tjänsten faktureras månadsvis baserat på antalet beställda filytor samt total lagringsvolym.
 • Som användare av ”min filyta” kan du se storleken på din filyta via Servicedesk, Mina Sidor, Min filyta
 • Om alla på enheten/institutionen använder sin personliga filyta så kan den monteras automatiskt för alla via en så kallade GPO, om ni inte har en lokal resurs som kan hantera detta så kan ni få hjälp med detta genom att kontakta ITS. Det sker mot löpande konsulttaxa.

 

Att beställa/ändra/avbeställa personlig filyta

Hur beställer, förändrar eller avbeställer jag personlig filyta
OBS! kan bara beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen

1. Gå till https://administrationsverktyg.umu.se/Filyta
2. Välj kostnadsställe samt fyll i eventuell fakturareferens
3. Klicka på knappen Fortsätt
4. Nu kommer du till en sida där du kan beställa personliga filyta. Personlig filyta kan beställas för individer, alla nu anställda och alla kommande anställningar vid institutionen.

Beställa
Personlig filyta för valda individer skapas genom att
1. Klicka samma bokstav som personens efternamn börjar på
2. Klicka i en checkruta för den användare som du skall beställa filyta för. (Du kan välja flera användare under olika ”bokstäver”)
3. Klicka på Spara ändringar

Personlig filyta för alla anställda skapas genom att
1. Klicka på länken Välj alla. (om du gör detta valet kan det vara smart att klicka i rutan Ge tjänsten till alla kommande anställningar)
2. Klicka på Spara ändringar

Förändra
Lägga till Personlig filyta för ytterligare individer genom att
1. Klicka samma bokstav som personens efternamn börjar på
2. Klicka i en checkruta för den användare som du skall beställa filyta för. (Du kan välja flera användare under olika ”bokstäver”)
3. Klicka på Spara ändringar

Ändra så att all personal får Personlig filyta genom att
1. Klicka på länken Välj alla. (om du gör detta valet kan det vara smart att klicka i rutan Ge tjänsten till alla kommande anställningar)
2. Klicka på Spara ändringar

Avbeställa
Personlig filyta för valda individer genom att
1. Klicka samma bokstav som personens efternamn börjar på
2. Klicka ur en checkruta för den användare som du skall avbeställa filyta för. (Du kan välja flera användare under olika ”bokstäver”)
3. Klicka på Spara ändringar
OBS! Om mappen som skall avbeställas ej är tom kommer avbeställningen ej att lyckas. Det kommer även ett medelande när du klickat på Spara ändringar. Då måste du se till att mappen töms och sedan göra om ovanstående procedur.

Personlig filyta för alla anställda genom att
1. Klicka på länken Alla valda
2. Klicka på länken Rensa valda. (om du gör detta valet kan det vara smart att klicka ur rutan Ge tjänsten till alla kommande anställningar om den är i kryssad)
3. Klicka på Spara ändringar
OBS! Om mappen som skall avbeställas ej är tom kommer avbeställningen ej att lyckas. Det kommer även ett medelande när du klickat på Spara ändringar. Då måste du se till att mappen töms och sedan göra om ovanstående procedur.

 

Beställnings, förändrings eller avbeställnings bekräftelser

Via webbsidan
När man klickar på knappen Spara ändringar får man en bekräftelse på vad som är utfört i form av
• Beställda filytor
• Avbeställda filytor
• Om det blev några fel i beställningen/avbeställningen

Via e-post
En e-postbekräftelse skickas även till dig som beställt eller avbeställt filytor.

Övrig information
• Tjänsten kan bara ha ett kostnadsställe per institution eller motsvarande.
• Om e-postutskicket skall gå till en annan roll, ex. IT-ansvarig, vid enheten/institutionen meddela detta till ITS så kan vi ändra det för berörd enhet/institution.
• Tjänsten faktureras månadsvis baserat på antalet beställda filytor samt total lagringsvolym.
• Som prefekt eller IT-ansvarig kan du se hur vilka på din institution som har filyta via Servicedesk.
• Som användare av ”Min filyta” kan du se storleken på din filyta via Servicedesk, Mina Sidor, Min filyta
• Om alla på enheten/institutionen använder sin personliga filyta så kan den monteras automatiskt för alla via en så kallade GPO. Om ni inte har en lokal resurs som kan hantera detta så kan ni få hjälp med detta genom att kontakta ITS. Det sker mot löpande konsulttaxa.