Hantera datorobjekt i OU

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som du vill behandla datorobjekt för. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten.
 2. Välj sedan ”Hantera datorobjekt”.

Skapa nytt datorobjekt

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som datorobjektet skall knytas till. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten.
 2. Välj sedan ”Hantera datorobjekt”.
 3. Välj sedan ”Skapa nytt”.
  1. Datortyp: Ange vilken typ av datorobjekt du avser att skapa. Typen bestämmer var i ADt objektet kommer att lagras enligt kategoriseringen ”SERVER”, ”COMPUTER_PERSONAL” och ”COMPUTER_OTHER”.
   Exempel på objekt som skall sättas till ”COMPUTER_OTHER” är kiosk-datorer, ”publika” datorer och informationsskärmar.
  2. Datornamn: Alla datorobjekt som skapas får ett fördefinierat prefix. Prefixet består av ett organisationskontonummer (fyra siffror).
   Datornamnet får vara maximalt 20 tecken långt inklusive prefix, därför kan du som användare ange 16 tecken. Tecknen kan bestå av siffror, understreck, bindestreck samt bokstäver från a-Z.
  3. Hanteras av: Välj vilken person i organisationen som skall använda/hantera datorobjektet.
  4. Beskrivning: Beskrivningen sätts automatisk till att innehålla namnet på den person som du angett under ”Hanteras av”.
  5. Plats: Här kan du ange var datorobjektet fysiskt är/skall vara lokaliserat.
   Klicka på ”Skapa datorobjekt”. Uppgifterna valideras och om allt går bra så visas en sida med information om det objekt som du skapat.
   Notera att det kan ta upp till 15 minuter innan dina ändringar uppdaterats i underliggande system.

Att söka datorobjekt

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som datorobjektet är knutet till.
 2. Välj sedan ”Hantera datorobjekt”.

  1. Du kan söka direkt i fritextfältet på datornamn, beskrivning eller plats. För att fingranulera din utsökning finns fyra filter att använda, ”Hanteras av”, ”Skapad av”, ”Dagar av inaktivitet” samt Datortyp.
   Filtret ”Dagar av inaktivitet” anger de objekt som inte har varit anslutna/inloggade på minst x antal dagar. Valen består av ett fördefinierat antal dagar i intervallet 30-360. Observera att nyskapade objekt ännu inte har någon inloggningsinformation och dessa kommer således också finnas med i utsökningsresultatet.
   OBS! Utsökningen består av det sammanslagna resultatet från samtliga filter.

Uppdatera datorobjekt

Ett datorobjekt kan uppdateras med nya värden för ”Hanteras av” och ”Plats”. Vill du göra övriga ändringar, t ex organisationskoppling eller datortyp, så måste du ta bort det gamla objektet och istället skapa ett nytt så att det lagras på rätt plats i ADt.

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som datorobjektet är knutet till.
 2. Välj sedan ”Hantera datorobjekt”.
 3. Sök fram det objekt som du vill uppdatera och visa all information genom att klicka på datornamnet.
 4. Klicka på ”Ändra”.
  1. ”Hanteras av” sätts till den person på enheten som skall använda/hantera datorobjektet.
  2. Beskrivning uppdateras automatisk med namnet på den person du angett under ”Hanteras av”.
  3. Under ”Plats” kan du ange var datorobjektet fysiskt är/skall vara lokaliserat.
 5. Klicka på ”Spara”. Du får en sammanfattande bekräftelse som visas på nästkommande sida.

Observera att det kan ta upp till 15 minuter innan dina ändringar uppdaterats i underliggande system.

Ta bort datorobjekt

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som objektet är knutet till.
 2. Välj sedan ”Hantera datorobjekt”.
 3. Sök fram det objekt som du vill ta bort och visa all information genom att klicka på datornamnet.
 4. Klicka på ”Ta bort”.

Hantera gästkonton till UmU AD

Som OU-administratör kan du skapa personliga gästkonton med åtkomst till Umu AD. Gästkontot knyts till en ansvarig enhet med en ansvarig ägare. Giltighetstiden stäcker sig till max ett år men kan förlängas med tiden. Ägare och den tänkta användningen av kontot kan uppdateras i efterhand liksom lösenordet och status på kontot (aktivt/inaktivt).

Skapa nytt gästkonto

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som gästkontot skall knytas till. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten.
 2. Välj sedan ”Hantera gästkonto”.
 3. Välj sedan ”Skapa nytt”.
  1. Ange kontaktuppgifter till den person som skall erhålla kontot. Detta gäller för fälten Förnamn, Efternamn samt E-postadress.
  2. Lösenord skall anges med 8-20 tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav samt en siffra. Upprepa lösenordet för verifiering. OBS! Spara undan lösenordet.
  3. Ägare av kontot, sätts till den person på enheten som skall ansvara för det.
  4. Under Beskrivning anger du tänkt användning av kontot (för vilket system det skall användas).
  5. Ange slutdatum för det gästkonto du skapar. Gästkontot kan vara giltigt max 365 dagar. Startdatum sätts automatiskt till dagens datum.
 4. Klicka på ”Skapa konto”. Du får en sammanfattande bekräftelse som visas på nästkommande sida. Användarnamnet har nu automatgenererats.

OBS! Du måste själv se till att distribuering av användarnamn och lösenord till slutanvändaren sker på ett säkert sätt.

Uppdatera gästkonto

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som gästkontot är knutet till.
 2. Välj sedan ”Hantera gästkonto”.
 3. Sök fram det konto som du vill uppdatera och visa all information för kontot genom att klicka på användarnamnet.
 4. Klicka på ”Ändra”.
  1. Ägare av kontot sätts till den person på enheten som skall ansvara för det.
  2. Under Beskrivning anger du tänkt användning av kontot (för vilket system det skall användas).
  3. Slutdatum kan sättas till max 1 år framåt.
 5. Klicka på ”Spara”. Du får en sammanfattande bekräftelse som visas på nästkommande sida.

Observera att det kan ta upp till 15 minuter innan dina ändringar uppdaterats i underliggande system.

Ändra lösenord

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som gästkontot är knutet till.
 2. Välj sedan ”Hantera gästkonto”.
 3. Sök fram det konto som du vill uppdatera och visa all information för kontot genom att klicka på användarnamnet.
 4. Klicka på ”Ändra lösenord”.
  1. Lösenord skall anges med 8-20 tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav samt en siffra. Upprepa lösenordet för verifiering. OBS! Spara undan lösenordet.
 5. Klicka på ”Spara”. Du får en sammanfattande bekräftelse som visas på nästkommande sida.

Inaktivera/Aktivera gästkonto

 1. På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som gästkontot är knutet till.
 2. Välj sedan ”Hantera gästkonto”.
 3. Sök fram det konto som du vill inaktivera/aktivera och visa all information genom att klicka på användarnamnet.
 4. Klicka på ”Inaktivera” alternativt ”Aktivera”.

Hantera systemkonton i OU

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som du vill behandla systemkonton för. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten. Välj sedan ”Hantera systemkonto”.

På denna sida kan du se alla systemkonton för din valda organisation. Här kan du söka konton, skapa ett nytt systemkonto, ändra eller inaktivera ett befintligt konto samt uppdatera lösenord.

Skapa nytt systemkonto

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först vilken organisation som det nya systemkontot skall knytas till. Har du tilldelats rollen OUAdmin för flera organisationer så kommer dessa att synas i rullisten. Välj sedan ”Hantera systemkonto” och ”Skapa nytt”.

Användarnamn: Alla systemkonton som skapas får ett fördefinierat prefix. Prefixet består av ett organisationskontonummer (fyra siffror) samt texten ”-svc-”.
Användarnamnet får vara maximalt 20 tecken långt och 9 tecken är redan upptagna av prefixet, därför kan du som användare endast ange 11 tecken. Tecknen kan bestå av siffror, understreck, bindestreck samt bokstäver från a-Z.
Lösenord: Skall anges med 16-20 tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken (! _ , . \ – #). OBS! Spara undan lösenordet.
Ägare: Om du skapar ett konto som någon annan skall använda/ansvara för, så behöver du välja vem som ska stå som ägare för kontot.
Beskrivning: Här anger du tänkt användning av kontot (för vilket system det skall användas).
Klicka på ”Skapa konto”. Uppgifterna valideras och om allt går bra så visas en sida med information om det konto som du skapat.

Notera att det kan ta upp till 15 minuter innan dina ändringar uppdaterats i underliggande system.

Uppdatera systemkonto

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som systemkontot är knutet till. Välj sedan ”Hantera systemkonto”.
Sök fram det konto som du vill uppdatera och visa all information för kontot genom att klicka på användarnamnet. Klicka på ”Ändra”.

Nu kan du ändra Ägare och Beskrivning för kontot. Klicka på ”Spara”. Du får en sammanfattande bekräftelse som visas på nästkommande sida.

Notera att det kan ta upp till 15 minuter innan dina ändringar uppdaterats i underliggande system.

Ändra lösenord

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som kontot är knutet till. Välj sedan ”Hantera systemkonto”.
Sök fram det konto som du vill uppdatera och visa all information för kontot genom att klicka på användarnamnet. Klicka på ”Ändra lösenord”.
¬ Lösenord skall anges med 16-20 tecken och innehålla minst en stor och en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken (! _ , . \ – #). OBS! Spara undan lösenordet.
Klicka på ”Spara”. Du får en sammanfattande bekräftelse som visas på nästkommande sida.

Inaktivera/Aktivera systemkonto

På förstasidan ”Kontohantering” i OU så väljer du först den organisation som systemkontot är knutet till. Välj sedan ”Hantera systemkonto”.
Sök fram det konto som du vill inaktivera/aktivera och visa all information genom att klicka på användarnamnet. Klicka på ”Inaktivera” alternativt ”Aktivera”.