Kalendervy i Microsoft Lists

Använd Microsoft Lists för att skapa en enkel lista av events och addera sedan en kalendervy.

Skapa en ny lista

Skapa en ny lista i appen Lists, antingen från office365 portalen eller genom att addera lists appen direkt i ett team. När du skapar din lista välj att skapa från en blank lista så att du själv kan sätta upp de kolumner du önskar.

Byt namn på kolumn

 1. Klicka på Titel.
 2. Välj Kolumninställningar i rullgardiner.
 3. Klicka på Byt namn.
 4. Skriv in det namn du vill ha och välj Spara.

Lägg till datumkolumn och andra kolumner

 1. Tryck på Lägg till kolumn.
 2. Välj vilken typ av kolumn du vill använda. För att kunna använda dig utav en kalendervy krävs åtminstone en kolumn för Datum och tid.
 3. I panelen Skapa en kolumn under namn anger du en rubrik.
 4. Fyll i informationen i den typ av kolumn du har valt.
 5. Repetera stegen tills du har alla kolumner du vill. En kolumn för exempelvis Plats är vanligt förekommande.

Skapa kalendervy

 1. För att skapa kalendervyn: Gå till Alla objekt uppe till höger i din lista
 2. Välj Skapa ny vy i rullgardins-menyn som dyker upp.
 3. Namnge vyn.
 4. Där det står Visa som, välj Kalender.
 5. Start- och slutdatum måste ställas in med datumkolumnen i din lista, se till att Datum är valt för båda.
 6. Checka i Gör den här till en offentlig vy för att alla som använder listan kan se. Klicka sedan på Skapa
 7. Om du vill ställa in kalendervyn som standard och att den visas varje gång du öppnar vyn, välj Ange aktuell vy som standard.

Överblick av kalendervyn

Till vänster är kalendern, och till höger är eventfönstret som visar alla event för dagen som du valt. Om du klickar på de olika dagarna i kalendern ändras innehållet i fönstret till höger.

Fönstret till höger är hopfällbart vilket innebär att du kan dölja det om du vill.

 

Använd pilarna för att förflytta dig framåt och bakåt. Till höger om pilarna har du en månadskalender där du också kan bläddra framåt och bakåt i tid.

 

Du kan öppna events och se mer detaljer genom att klicka på dem. Du kan även välja att redigera ett event och lägga till en kommentar.

 

Du kan också lägga till nya objekt direkt från kalendern.

 

Du kan växla tillbaka till listvyn om du vill. Gå till menyn för vyn och välj Alla objekt i rullgardinsmenyn.