Lägg till/ta bort medlemmar i distributionsgrupp i Outlook (webmail)

Du som är ägare till en distributionsgrupp bör med jämna mellanrum kontrollera medlemmarna i gruppen. Detta eftersom medlemmar inte rensas ur gruppen per automatik när någon till exempel byter institution eller slutar vid universitetet. Här är en instruktion som visar hur du lägger till eller tar bort medlemmar ur en distributionsgrupp.

  1. Gå till portalen för distributionsgrupper: Distribution groups – Outlook Web App (office365.com)
  2. Under Groups I own, klicka upp den grupp du vill administrera och välj sedan Membership.
  3. Från denna vy kan du ta bort och lägga till medlemmar i distributionsgruppen, klicka på personens namn och sedan + eller -. Spara.