Lås Tele2 Open till en specifik operatör, Android

Detta förutsätter att du har abonnemanget Tele2 Open och gjort inställningarna i manualen Användarguide Tele2Open:

Användarguide för Tele2 Open, Android

Efter att du gjort de inställningarna kan du välja att roama mellan olika operatörer, eller att låsa till en specifik operatör. Om du väljer att låsa till en specifik operatör kommer telefonen inte att byta automatiskt till en annan operatör när signalen är för svag hos den operatör du har låst in.

  1. Öppna Inställningar och gå till Anslutningar > Mobilnätverk. Välj Nätverksoperatörer.

  2. Stäng av ”Välj Automatiskt”. Tryck ”Skanna Nätverk” för att se vilka nätverk som är tillgängliga.

  3. Välj ett av de tillgängliga nätverken
  4. Du registreras i nätverket du har valt. När du går tillbaka till hemskärmen ska det se ut så här (till exempel om du har valt Telia)

Din telefon är låst till detta nätverk tills du manuellt väljer ett annat nätverk, eller sätter på ”Välj Automatiskt” enligt steg 2.