Skapa och redigera personpost i DiVA

När du registrerar en publikation i DiVA kan du på ett enkelt vis hämta uppgifter om en författare vid Umeå universitet genom att söka fram författarens personpost och koppla den till publikationen. Eftersom personposten innehåller information om bland annat namn, Umu-id, ORCID och organisation slipper du fylla i dessa uppgifter manuellt varje gång.

Redigera din personpost

Logga in i DiVA med ditt Umu-id. Via ingången ”Min personpost” på första sidan i DiVA administration kan du redigera din personpost.

I din egen personpost kan du lägga till eller ändra

 • födelseår
 • e-postadress
 • akademisk titel
 • biografi
 • länkar (till exempel till egen hemsida eller blogg).

Du kan även ställa in om du vill att din personpost inte ska vara synlig publikt. Personposter är som standard aktiva och publikt tillgängliga. Om du inte vill att din personpost ska vara publik klickar du ur den lilla rutan bredvid ”Denna post är sökbar i det publika sökgränssnittet”, högst upp på sidan under ”Publik personpost”.

Du kan inte ändra namn eller lägga till namn/alternativa namn. Kontakta biblioteket om du till exempel byter efternamn.

Uppdatera personposten från registreringsformuläret

När du registrerar en ny publikation eller ändrar en exiterande post är det möjligt att uppdatera din personpost direkt i redigeringsformuläret.

 1. Gå till ”Lägg till ny publikation / Ladda upp filer” eller sök fram en redan existerande post att redigera.
 2. Fyll i ditt namn eller Umu-id under författare.
 3. Koppla din personpost till publikationen genom att klicka på ”Koppla personpost”.
 4. Fyll i den eller de uppgifter du vill ändra. Följande är möjligt:
  • lägga till alternativa namnformer
  • ändra födelseår
  • lägga till organisation (genom att klicka på ”Välj organisation” och söka eller bläddra fram till rätt institution eller enhet)
  • ändra e-postadress.
 5. Klicka på ”Uppdatera personpost”.

Skapa en personpost

Om du saknar en personpost i DiVA kan du själv skapa sådan när du registrerar en publikation. För att skapa en personpost kräver det att du har antingen ett Umu-id eller ett ORCID. Du skapar själva personposten när du fyller i dina författaruppgifter vid registrering av en ny publikation.

Kontrollera först om du har en personpost genom att antingen fylla i ditt namn eller Umu-id och sedan klicka på ”Koppla personpost”. Om du inte hittar en personpost klickar du på avbryt. Tänk på att fylla i samtliga författaruppgifter innan du skapar själva personposten.

 1. Fyll i följande uppgifter under författare:
  • förnamn och efternamn
  • Umu-id
  • ORCID
  • e-postadress
  • organisation (välj från organisationslistan).
 2. Klicka på ”Skapa personpost”.

Ifyllda författaruppgifter i DiVA. Knappen Skapa personpost finns ovanför fälten.

Du kan redigera din personpost enligt instruktionerna ovan om du behöver lägga till uppgifter i efterhand. Observera att du behöver logga ut och sedan logga in igen för att kunna redigera din personpost via ingången ”Min personpost”.

ORCID

Ett ORCID är en beständig identifikator (PID), som kopplas till din person och särskiljer dig från andra forskare. Läs mer om ORCID och andra permanenta identifikatorer för forskare på bibliotekets webbplats:

PID för forskare och författare

Kontakta biblioteket

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp med att göra ändringar i din personpost och inte själv kan redigera den. Välj kategorin ”Publicering, avhandlingar och forskningsdata”.

Kontakta biblioteket