Programvaror för studenter

Program och IT-hjälpmedel för dig som är student

När du studerar vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal programvaror och andra IT-hjälpmedel som kan underlätta dina studier.

  • Office 365 – e-post, lagra filer och arbeta med dokument
  • Programvaror för stöd till dig som har läs- och skrivsvårigheter
  • Microsofts programvaror som används som utvecklingsverktyg
  • Microsofts självstudiematerial för de flesta av Microsofts programvaror
  • Verktyg för digital design

Mer information finner du på https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/programvaror/