Skapa en förgrening i Forms

När du skapar dina formulär (enkät) och frågeformulär (test) så kan du välja att förgrena de efterkommande frågorna så att de är beroende av föregående svar. Du kan förgrena alla frågor inklusive avsnitt.

  1. Öppna aktuellt formulär eller test.
  2. Välj den fråga eller det avsnitt som du vill förgrena och klicka på tre prickar och Lägg till förgrening.Skapa förgrening i Forms
  3. Klicka på pil och välj listan var du vill förgrena frågan.
    Du kan välja att den svarande ska gå till nästa fråga, slutet av formuläret eller valfri annan fråga.
  4. Klicka bakåt för att fortsätta redigera ditt formulärSkapa förgrening i Forms