Skapa en förgrening i Forms

När du skapar dina formulär och test så kan du välja att förgrena de efterkommande frågorna så att de är beroende av föregående svar. Du kan förgrena alla frågor inklusive avsnitt.

  1. Öppna formuläret där du vill skapa en förgrening.
  2. På en fråga som du vill förgrena, klicka på de tre prickarna och sedan Lägg till förgrening.
  3. Klicka på den fråga du vill förgrena och välj till vilken fråga respondenten ska skickas vidare, beroende på svar. Beroende på frågetyp kommer alternativen se olika ut men oavsett så är det funktionen ”Gå till…” som styr var respondenten hänvisas i nästa steg.

 

4. När du är nöjd med dina förgreningar klickar du på Bakåt för att återgå till att redigera formuläret