Skapa ett program med eventpass för ditt evenemang (t ex för Öppet hus)

Med blocktypen eventpass kan du bygga upp ett program för ditt evenemang på umu.se, där besökaren kan utforska alla pass som evenemanget erbjuder, sortera på olika sätt och markera sina favoriter. Används till exempel vid Öppet hus och Årshögtiden.

Gör så här:

Det krävs tre olika sorters block för att få till ett program för ditt evenemang: EventpassConfig, Eventpassblock och Lista eventpass. Tänk på att det bara går att visa en lista per sida, så har du ett program som sträcker sig över flera dagar så behöver du dela upp detta på flera olika sidor.

 1. Skapa en mapp på en lämplig plats i resursbiblioteket där du vill ha alla eventpass kopplade till ditt evenemang.
 2. Skapa ett konfigurationsblock (EventpassConfig) för att ange tider och ”spår” för dina eventpass.
  • Skriv in tiderna för evenemangets olika pass (använd inte bokstäver, enbart klockslag).
   • Obs! Kontrollera att du är nöjd med hur tiderna visas innan du skapar upp en stor mängd eventpassblock, eftersom kopplingen till tiderna bryts om du ändrar i konfigurationsblocket.
  • Lägg till ”spår” för sortering i listan, om du vill (exempelvis utbildningarnas namn för Öppet hus).
   • Tips! Om du har många spår är det värt att sortera dem manuellt A-Ö, det underlättar sedan när du ska märka varje enskilt ”Eventpass”.
   • Tips! Om du ändrar stavningen på ett spår i efterhand så behöver du även ”tagga om” eventpassen som är taggade med detta spår.
   • Om du inte använder spår så plockar denna sortering rubrik A-Ö.
 3. För varje pass som sker under ditt evenemang, skapa ett Eventpassblock och fyll i information. (Tomma fält visas inte.)
  1. Passets rubrik
  2. Beskrivning
  3. Välj vilket spår/utbildning passet hör till
   • Tips! Om ett eventpass är knutet till flera spår (t ex flera utbildningar presenteras i samma föredrag på Öppet hus) så kan du duplicera eventpasset och märka kopiorna med de olika utbildningar som föredraget handlar om. Då visas blocken under de olika spåren i A-Ö-sorteringen, men i sorteringen enligt klockslag visas de bara en gång (kräver att rubriken är identisk på de kopierade eventpassblocken).
  4. Länk 1 (till utbildningens sida eller annan lämplig länk)
  5. Länk 2 (till monter eller annan lämplig länk)
  6. Kryssa i de tillfällen som passet hålls
   • För varje tillfälle, fyll i plats, länk till plats (förslagsvis i Mazemaps) och färg.
 4. Skapa ett Listblock för eventpass (Lista eventpass) och fyll i fälten
  1. Rubrik för evenemangets program
  2. Ev beskrivning
  3. Dra och släpp mappen som innehåller dina eventpass till fältet Rot eventpass
  4. Dra och släpp konfigurationsblocket för eventpassen till fältet Eventpass config
  5. Ange vad som ska stå på de olika sorteringsknapparna
   1. Spår (t ex Utbildningar A-Ö)
   2. Klockslag (t ex Klockan)
   3. Favoriter (t ex Mina favoriter)
  6. Dölj de sorteringsknappar som du inte vill använda
 5. Dra in listblocket till en blockyta på sidan där du vill visa programmet.
  • Obs! Det går bara att visa en lista per sida, så har du ett program som sträcker sig över flera dagar så behöver du dela upp detta på flera olika sidor.