Inlägg

Block Anpassad layout

Blocket anpassar sidans grunddesign för olika behov. Grunddesignen är alltid att all information visas i en spalt. Med blocket kan du istället presentera vissa delar av sidan i flera spalter. Blocket är ett måste när du vill lägga t.ex. puffar i en blockyta i t.ex. 2, 3 eller 4 spalter för att inte puffarna ska bli för stora (d.v.s. fullbredd). Du kan använda blocket för att skapa puffar för standardsidor, kalenderhändelser, nyheter och reportage/porträtt.

Du kan också lägga till andra block i anpassad layout: kalenderlista, generellt listblock (för nyheter), faktaruta, kontaktblock, textruta/delad information, film och generellt listblock.

Inställningar i blocket

Layout

 • Fullbredd (en-spalt)
 • 80% (lika bred som brödtexten, får endast användas i undantagsfall för att visa upp t.ex. en video)
 • Tvåspalt
 • Trespalt
 • Fyrspalt (ska inte användas med puffbilder då bilderna blir för små. Använd hellre Navigationspuffblock.)

Innehåll

Här kan du dra in eller skapa nya block som t.ex. flöden, listor, puffar, videor, faktarutor etc. Tänk på att få det någorlunda symmetriskt, t.ex. använd layout trespalt om du vill visa tre puffar, inte tvåspalt.

Rubrik

Du kan lägga till en rubrik om du behöver för att sammanfatta vad som visas.

Sammanfattning

Vi rekommenderar inte att du använder fältet för sammanfattning annat än i undantagsfall.

Övrigt

Visa puffar utan bild – Välj detta om du har fyra puffar för att dölja bilderna.

Visa text i puffar centrerat (endast puffar utan bild) – Om du vill att texten ska bli centrerad under varje puff när inte bild visas.

Exempel: Kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Det går att använda blocket för att visa en kalenderlista och en nyhetslista i tvåspalt – användbart på en institutions startsida (t ex istället för puffblocken som kräver bilder).

Skapa kalender och nyhetslista i tvåspalt

Observera att om du lägger något typ av listblock i ett anpassad layoutblock så använder du 80% eller fullbredd i inställningen. Inte 3-, eller fyrspalt (undantaget är kalender- och nyhetslistning ovan).

Bra exempel på användning av blocket

Våra campus – anpassad layout med 2-spalt

Demokrati – Tre block med anpassad layout med olika rubriker

Skapa formulär i Episerver

Ett formulär kan användas till mycket, som kontaktväg, beställning eller liknande. I Episerver kan du som webbredaktör skapa enkla men användbara formulär. Ett formulär i Episerver fungerar som en byggsats av block – du börjar med en formulärbehållare, som fylls med olika typer av formulärelement.

Innehåll i manualen:

 • Skapa formulärbehållare
  • Fliken Innehåll
  • Fliken Inställningar
  • Fliken Lagringspolicy
 • Fyll formulärbehållaren med formulärelement
  • Lägg till information om hur vi sparar personuppgifter
  • Ändra ordning på elementen.
 • Testa formulär
 • Placera formulär på webbsida
 • Översätta formulär
 • Tips

Skapa formulärblock

 1. Navigera till den mapp i det högra menyträdet under block där du vill att formuläret ska vara nåbart/enkelt att hitta.
 2. Skapa nytt block i vald mapp.
 3. Välj block Formulärbehållare.
  1. Välja vad formuläret ska heta (detta namn syns bara i Episervers blocklista för redaktörer)
  2. Tryck OK

Fliken Innehåll

 1. Formulärtitel: Titel som visas ovanför formuläret (valfritt).
 2. Beskrivning: Ingress som kan berättar mer vad formuläret är till för (valfritt).
 3. Visa meddelande efter formuläret skickats (visas inte om användaren skickas till en ny sida efter postning): Bekräftelsemeddelande som visas direkt efter att användaren skickat in formuläret.
  • Exempel: Tack! Ditt ärende/fråga har skickats.
  • På engelska: Thank you! Your message/question was sent.
 4. Tillåt anonyma postningar: Kryssa i detta, annars kommer inte användare att kunna skicka in formuläret.
 5. Formulärelement: Den ruta du använder för att skapa alla element som formuläret ska innehålla.

Fliken Inställningar

Här ställer du in om formuläret ska skicka e-post med det som användaren har fyllt i efter att formulärets skickats in. I de flesta fall är det enklaste att ställa in att det som fyllts i skickas med e-post, men inskickade formulärdata sparas även i Episerver, under urvalet Formulärdata.

Så här skapar du ett e-postmeddelande med den information som skickats in från formuläret.

 1. Tryck på plustecknet under Skicka e-post efter formuläret skickats. En dialogruta dyker upp. Under listan Infoga platshållare kan du hitta alla de fält som formuläret innehåller, dynamiskt innehåll som skriver ut det användaren har uppgett i dessa fält.
 2. Fyll i följande:
  • Från: Har användaren angett en e-postadress i ett fält du gjort, tryck på Infoga platshållare och välj e-postfältet du skapat. Då kommer från-adressen vara det användaren fyllt i. Annars fyll i no-reply@umu.se.
  • Till: Den e-post formuläret ska skickas till. Separera e-postadresser med komma.
  • Ämne: Ämne på e-postmeddelandet. Exempel: Inskickat ärende från webbformulär.
  • Meddelande: Om e-postmeddelandet ska innehålla allting som användaren har fyllt i, välj då Infoga platshållare och välj summary, då kommer all data följa med. Du kan även välja varje fält var för sig, om du t.ex. vill ha det i en speciell ordning.
  • När du är klar, tryck Lägg till.

Så här skapar du en e-postbekräftelse till användaren om hen har uppgett en e-postadress i formuläret.

 1. Tryck på plustecknet under Skicka e-post efter formuläret skickats.
 2. I dialogrutan som dyker upp, fyll i följande:
  1. Från: no-reply@umu.se
  2. Till: #E-post# (Infogad platshållare utifrån vad du har döpt e-postfältet, exemplet här är namnet E-post)
  3. Ämne: Bekräftelse: vad det handlar om
  4. Meddelande (exempel): Tack för att du kontaktar universitetet. Vi återkommer till dig med svar så snart som möjligt. Vänliga hälsningar
   Umeå universitet
  5. När du är klar, tryck Lägg till.

Fliken Lagringspolicy

Här kan du behålla de värden som redan är ifyllda.

Fyll formulärbehållaren med formulärelement

I formulärbehållaren skapar du alla fält och element som formuläret ska innehålla.

De vanligaste elementen är:

  • Textruta: För längre texter som t.ex. fråga eller beskrivning.
  • Text: För kortare texter, t.ex. namn, e-post eller telefonnummer.
  • Lista med kryssrutor och alternativknappar: Ger användaren en antal val som är förutbestämt av dig.

Du kan läsa mer om de olika elementen i Episervers egna manualer, Form element types.

Så här gör du:

 1. Tryck bläddra.
 2. Scrolla ner till Grundelement. formulärelement
 3. Välj ett element. Elementet hamnar nu i listan för Formulärelement. 
 4. Redigera elementet.
 5. Fyll i vad elementet ska heta i fältet Namn. (Detta syns bara i Episerver i listan för formulärelement.)
 6. Fyll i resterande fält som behövs för elementet, t.ex. Etikettnamn eller om det är obligatoriskt att användaren fyller i fältet. Om något fält är obligatoriskt, sätt en asterisk efter etikettnamnet för att indikera detta.
  • Exempel: Ange e-postadress *

Du kan läsa mer om de olika inställningarna för olika element i Episervers egna manualer, Form element types.

 1. Publicera elementet. Alla element måste publiceras för att de ska sparas.
 2. Avsluta med att lägga till en Skickaknapp som du hittar bland formulärelementen. Annars går det inte att skicka in formuläret.
 3. I fältet Etikettnamn, skriv Skicka. På engelska: Send.

Lägg till information om hur vi sparar personuppgifter

När du känner dig klar med alla element behöver du lägga till ett element som berättar om hur vi sparar personuppgifter.

 1. Lägg till elementet Textformatering (med platshållare).
 2. Lägg till texten: Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.
  1. På engelska: The University is a public authority. Messages that you submit here are stored in accordance with Swedish law. Read more at umu.se/en/gdpr about how we process personal data.)
 3. Länka webbadressen umu.se/gdpr till sidan om behandling av personuppgifter. Finns i menyträdet under Umeå universitet -> Om webbplatsen -> Juridiskt information -> Behandling av personuppgifter eller på engelska Umeå University -> About the website -> Legal information -> Processing of personal data.
 4. Gör texten kursiv.
 5. Publicera.

Ändra ordning på elementen

Om du vill ändra ordningen på elementen så gör du det genom att antingen dra och släppa det element du vill flytta upp/ner, eller trycka på de tre strecken på det element du vill flytta och välja Flytta ner/Flytta upp.

Testa formulär

Du kan enkelt testa formuläret via förhandsvisningsläget. Se till att vara i formulärbehållaren och inte i något formulärelement och att du har publicerat formulärbehållaren samt alla fält/element.

Placera formulär på webbsida

 1. När du är klar och har testat så att formuläret fungerar letar du fram sidan du vill placera formuläret på.
 2. Dra in formulärbehållaren från den mapp du skapade det i till någon av blockytorna eller i brödtextfältet på sidan.
 3. Förhandsgranska.

Översätta formulär

Du ska inte översätta formulärbehållarblocket som du översätter t.ex. en standardsida, eftersom du inte kan ändra vissa parametrar som du har skrivit på svenska, t.ex. mejlutskick. Skapa istället en helt ny formulärbehållare när du är inne på den engelska webbplatsen.

Tips

Tänk på att inte ha allt för många val och komplicerade strukturer. Tänk på vilka uppgifter du behöver av användaren för att kunna ta hand om det på bästa sätt. Om ett fält inte är obligatoriskt, behöver du ha kvar det i alla fall? Ju färre fält, desto kortare tid tar det för användaren att fylla i det, annars kanske användaren inte alls tycker det är värt det.

Använd inte Flervalslista för mindre än 4 val, använd istället radioknappar.

Det går även att lägga in lite logik för varje element. Det gör man när man redigerar ett element, under en av flikarna då som heter Beroenden. Här kan man då välja om något ska synas eller tas bort beroende på andra val i andra fält. Prova själv eller kontakta webb@umu.se om du behöver hjälp att sätta upp ett mer avancerat formulär med beroenden.

Har du frågor eller funderingar kring formulär, kontakta webb@umu.se.

 

Så här lägger du till information om programspecifik antagnings- eller urvalsprocess

Om det finns en speciell antagnings- eller urvalsprocess för programmet kan du förtydliga den. Observera att detta INTE ska användas av alla program, utan gäller enbart program som till exempel Arkitektprogrammet, Läkarprogrammet eller Kandidatprogrammet i fri konst.

Skriv en rubrik som passar, lägg in en kort text och länka för mer information till en undersida. Tänk på att informationen måste stämma med innehållet under rubrikerna Urval och Behörighet i tillfälleskortet för programmet.

Rubrik

 • Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).
 • Formateringen är satt att texten visas i versaler, även om den skrivs in med gemener. Det går inte att ändra formatering i detta fält.

Brödtext

Detta fält har så kallad på sidan-redigering och kan redigeras direkt i fältet på sidan, eller under sidans egenskaper (knappen Alla egenskaper uppe till höger).

 • Lägg in kortfattad text och länka vid behov till en kompletterande sida.

Regelverkssida

Umeå universitets samlade regelverk ligger som en subwebb med egen navigering i webbpubliceringsverktyget med adressen umu.se/regelverk.

 

 1. Gå till www.umu.se/episerver, och logga in
 2. I sidstrukturträdet går du till Umeå universitet/Subwebbar/Regelverk/Regelverk
 3. Ställ dig på sidan för det område som du ska skapa en sida under (t.ex. Arkiv och diarium)
 4. Klicka längst ut på raden och välj ”Ny sida”
 5. Fyll i sidans namn i fältet ”Namn”
 6. Välj sidtypen ”Regelsida”
 7. Fyll i sidans innehåll (fliken Innehåll)
 8. Gå till fliken ”Taggar”. Fyll i innehållsansvarig och informationsägare.
 9. Publicera
 10. Ställ dig på områdessidan (t.ex. Arkiv och diarium)
 11. Gå till fältet ”Brödtext”. Skriv in namnet på regelsidan som du nyss skapade, på rätt ställe i brödtextfältet.
 12. Välj formateringen ”Dragspelsmeny H3”
 13.  Tryck ”Enter” så att du får ett nytt stycke.
 14. Dra in regelsidan från sidträdstrukturen och släpp i brödtextfältet.
 15. Förhandsgranska
 16. Publicera sidan.

Lägg till externa medverkande i ett forskningsprojekt

Har projektet extern medverkande organisation kan du ange det i fältet som heter Externa medverkande på forskningsprojektsidan.

 1. Gå till projektsida och välj fliken Innehåll
 2. Scrolla till blockytan Externa medverkande och klicka på länken Skapa en ny länk.
 3. I fältet Länknamn/text skriver du namnet på organisationen som är medverkande i projektet
 4. För att länka till organisationens webbsida klistrar du in adressen till sidan i fältet Extern länk.
 5. Gör om samma sak på den andra språkversionen av projektet. Länken Externa medverkande gäller per språk.
 6. Klart.

Externa finansiärer i forskningsprojekt

Såhär gör du för att lägga till externa finansiärer i ett forskningsprojekt.

De externa finansiärerna i ett projekt visas för besökarna i projektöversikten med namn samt som bildpuff med länk längst ner på sidan.

Admin skapar upp nya finansiärer

Alla Externa finansiärer skapas upp av admin i Episerver. Finansiärerna finns tillgängliga på svensk och engelska. Saknar du en finansiär kontaktar du oss genom ServiceDesk.

Tagga projektet med den finansiären

 1. Gå till projektet där den aktuella finansiären ska visas.
 2. Under fliken Innehåll, skriv in finansiärens namn i fältet Externa finansiärer (alla finansiärer börjar med ordet finansiär följt av finansiärsnamnet). Fältet är ett taggfält som plockar upp de finansiärer som finns inlagda av en administratör i Episerver. Om du lägger in flera externa finansiärer visas de i samma ordning som taggarna står skrivna i taggfältet.
 3. Publicera sidan.

Klart!

OBS! Se till att samtidigt tömma fältet Externa finansiärer (äldre version) för att undvika dubbel information.

Lista lediga jobb i Episerver

Jobbet hämtas från Varbi till Episerver

Alla lediga jobb vid Umu läggs först in i systemet Varbi, som är grundsystemet. Innehållet i Varbi visas upp på olika ställen, t.ex. Platsbanken.

Innehållet hämtas även till Episerver från Varbi, och visas då upp på umu.se. Vid hämtningen skapas en egen sida för jobbet i Episerver. Sidan får en adress inom umu.se och kan listas med det generella listblocket. Lägg in er organisation i fältet ”Filtrera på organisationstaggar”, se manual.

Infon om ett ledigt jobb finns alltså både i Varbi och i Episerver. Det är bara ändringarna i Episerver som du kan påverka som webbredaktör.

Om lediga jobb inte syns i listan

Om lediga jobb inte visas i listan (generella listblocket) kan det bero på att synkning mellan Varbi och Episerver inte har skett. Synkningsarbetet körs en gång per timme (7.30, 8.30 o.s.v.)

Se över det generella listblockets inställningar, så att det har samma taggar som jobbsidan är taggad med.

Det kan också bero på att organisation har ändrats i Varbi. Då behöver du lägga till den nya organisationstaggen på jobbsidan i Episerver. Episerver läser endast in organisationen en gång. Ändras den efter publicering i Varbi så behöver du ändra den manuellt i Episerver.

Ändra organisation

För att ändra organisation eller lägga till en organisation behöver du logga in i Episerver och redigera sidan för jobbannonsen. Sidorna ligger i sidstrukturträdet under
Umeå universitet > Jobba hos oss > Lediga jobb. Eller surfa till sidan för jobbannonsen och logga in därifrån för att redigera.

Välj ”Alla egenskaper” och klicka på fliken ”Taggar”. Byt till rätt organisation och publicera sidan på nytt.

Vy över fliken taggar i episerver

 

Tips! Lägg in puffbild för jobbet

Om jobbet ska delas i sociala medier kan du lägga till en puffbild som visas upp tillsammans med länken. Det görs som vanligt under fliken ”Puffinnehåll”.

Rapport i Siteimprove

Alla som är innehållsansvariga får en rapport för de sidor hen ansvarar för. Är den innehållsansvarige inte webbredaktör får även redaktören en rapport för att kunna korrigera eventuella felaktigheter på webbsidorna.

Så här gör du för att se rapporten

 1. Öppna mejlet och klicka på länken Ladda ner så får du en rapport som innehåller eventuella fel på sidor som du/ni ansvarar för.
 2. För att se eventuella trasiga länkar eller stavfel klickar du på sidans namn i rapporten som återfinns under rubriken Titel. Du ska inte klicka på ikonen som är en kvadrat med en pil.
 3. Blir du uppmanad att logga in i Siteimprove har du klickat på fel länk. Ingen inloggning krävs för dig som fått denna rapport från systemet.

(Kommunikationsenheten vid Umeå universitet står som avsändare, det är ofarligt att klicka på Ladda ner)

Fokusera på att åtgärda dessa saker

 1. Högst prioriterat är att åtgärda trasiga länkar och stavfel.
 2. Om tid finns ser du över potentiella stavfel.

Anmäl begrepp, namn och liknande som rapporteras som stavfel, men som inte är stavfel. Orden godkänns och kommer därmed inte rapporteras som stavfel framöver.

Lägg in orden i Potentiella stavfel (exceldokument)

Dokumentet kollas 1-2 gånger per vecka.

Rapporten signalerar fel som inte syns på sidan

Om rapporten visar att det finns en trasig länk eller stavfel på en sida, men du får ingen indikation på var på sidan, kan felet ligga i ett block eller i en dragspelsmeny.

Du kan som första steg testa att byta webbläsare för att se indikationerna.

Om det inte fungerar kan du behöva stänga av JavaScript via rapportens vy.

När du väljer detta alternativ och klickar på en trasig länk eller stavfel under rubriken Förekomster på denna sidan, kommer du att se var felet finns genom en markering på sidan.

Lägg till en puff för mer läsning på en personlig sida

En webbredaktör kan lägga till puffar för mer läsning längst ner på de personliga sidorna.

 1. Surfa till den personliga sidan och logga in som webbredaktör.
 2. Gå in i läget ”alla egenskaper”:
 3. Gå till fliken ”Redaktörsinställningar” och dra in en sida som puff eller skapa en puff som du vill visa på sidan:

 4. Gå tillbaka till läget ”På sidan-redigering” och klicka på ”Publicera profil”:

Guide för att skriva presentationstext

Här är några förslag på hur du kan tänka när du skriver din presentationstext till din personliga sida.

Ett tillfälle att göra ett gott första intryck

Vissa av dina besökare har förmodligen en del förkunskaper om vem du är och vad du arbetar med, men alla har det inte. Besökarna på de personliga sidorna kommer både från allmänheten och högskolevärlden, från vårt eget universitet och från avlägsna delar av världen.

Presentationstexten bör vara kortare än 2500 tecken

Vad som är en lagom längd på en text går att diskutera mycket. Men det finns flera exempel på digitala medier som analyserat sina besökarbeteenden och kommit fram till att 2500 tecken är en gräns då många besökare börjar tappa intresset. Upplever du att du lyckas berätta allt av betydelse på 700 tecken så gör du det.

Skriv i jag-form

För att ge besökaren en konsekvent upplevelse när hen går in på olika personers sidor i personalkatalogen rekommenderar vi att du skriver din presentation i första person singularis.

Fem frågor som stöd när du skriver eller redigerar din presentationstext

Tänk dig att du blir intervjuad och får följande fem frågor. Om du inte har en läraranställning kan det räcka bra med att börja med fråga 1 och välja någon eller några av de övriga frågorna som går att applicera på din roll och dina arbetsuppgifter. Fråga 5 är troligtvis mest relevant för läraranställda.

1: Hej [ditt namn]! Vad jobbar du med på Umeå universitet? (Max 200 tecken)

Här ser du till att få med din titel, ditt ämne och kanske något viktigt uppdrag eller ansvarsområde. Men bli inte långrandig. Utgå ifrån att läsaren inte är betjänt av att känna till alla råd och arbetsgrupper du sitter med i. Tänk dig att du presenterar dig för en ny person på en konferens eller ett mingel.

2: Kan du kort beskriva ditt ämnesområde, vad är du expert på. (Max 500 tecken, gärna kortare)

Här kan du säga några ord om vad din forskning går ut på. Det svåra är att med några få ord göra området begripligt för en lekman, samtidigt som en forskarkollega ska få grepp om vilka specifika forskningsproblem du ägnar dig åt. Svårt, men kanske inte omöjligt! Fundera gärna på nyckelord som är bra att få med, sådana kan vara till stor hjälp.

3: Vad är det du arbetar med nu och under en överskådlig framtid? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Här kan du lyfta fram de forskningsprojekt, kurser eller andra saker du är involverad i. Lägg inte ut texten i onödan utan länka vidare till webbsidor där verksamheten beskrivs. Istället för att beskriva projektets medfinansiärer och fullständiga projektrubrik, säg gärna några ord om vad ditt arbete syftar till, vad du hoppas uppnå.

4. Är det något annat som kan vara bra att veta om dig utifrån din yrkesroll? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Har du ett hjärteprojekt, något som känns extra viktigt och roligt för dig i din yrkesroll? Eller ett prestigefullt uppdrag som du vill lyfta fram? Sånt passar bra här. Ett tips kan vara att titta på hur du svarat på de tre första frågorna, fundera över vilket intryck du ger och hur du kan komplettera det.

5. Slutligen: Kan du helt kort beskriva din akademiska karriär hittills? (Max 500 tecken, gärna kortare)

Här kan du berätta vilket år du disputerade, tidigare arbetsgivare, affilieringar och liknande.

När du har svarat på frågorna, inom teckenbegränsningen, så lägger du helt enkelt samman svaren till löptext. Med lite tur har du nu en presentation som ger en lättillgänglig och avrundad bild av dig som anställd vid Umeå universitet.

Upplägget med de fem frågorna är ett förslag på hur du kan strukturera din egen presentationstext eller hjälpa en kollega med att redigera sin.