Inlägg av Jonas Mattebo

Webbstatistik i Matomo – leta upp din sida och se statistik

Följ den här manualen för att hitta din sida i Matomo, där du sedan kan få ut statistik om den. Det finns också en kort film om hur du gör, du hittar den i vår Teamskanal för webbstatistik.   Logga in i Matomo på https://matomo.analys.cloud/ Du behöver ha ett användarkonto, vilket du kan beställa via […]

Lista nyheter/artiklar med artikellistblock i Optimizely

För att lista nyheter (vi kallar dem artiklar i Optimizely CMS12) använder du dig av blocket Artikellistblock. Blocket kan lista artiklar enligt två olika utseenden, lista och som puffar:   Gör så här: Skapa ett Artikellistblock och namnge det. Ange vilken/vilka organisationstaggar du vill att blocket ska plocka upp. Fyll i en eventuell rubrik. Ange […]

Manuellt kontaktblock i Episerver/Optimizely

Manuellt kontaktblock är en version av umu.se:s ”externa personer”, men med lite mer generellt användningsområde. Du som redaktör kan själv ange vilka kontaktuppgifter som ska finnas i blocket, vilket kan vara användbart om personen inte är anställd vid Umeå universitet eller om du vill lyfta fram en annan position/roll än den som plockas upp automatiskt […]

Synliga publiceringsdatum på umu.se

Vissa sidtyper på umu.se har ett synligt publiceringsdatum som talar om för besökaren hur länge sedan det är informationen på sidan publicerades. Datumet uppdateras till dagens datum när du publicerar sidan (om du inte specifikt vill undvika det, se vanliga frågor nedan). Följande sidtyper har synligt publiceringsdatum: Standardsida och subwebbstandardsida Forskningssidor: forskningsprojekt, forskargrupp, infrastruktur Studentintervjuer […]

Åtgärda icke-tillgängliga dokument publicerade på umu.se eller Aurora

För att komma åt tillgänglighetsbristerna bland dokumenten publicerade på våra publika webbar, till exempel umu.se och Aurora, behöver vi börja någonstans. Målet på sikt är att alla dokument ska vara 100 procent tillgängliga, men de värsta problemen att komma till rätta med är dokument som är inskannade som bilder (och därmed inte maskinläsbara) och dokument […]

Lista forskningsinnehåll – forskningsprojekt och forskargrupper

Det finns några olika block du kan använda för att lista forskningsprojekt och forskargrupper på en sida på umu.se. Gemensam listning – forskningslistning Med blocket Forskningslistning får du en lista som både inkluderar forskningsprojekt och forskargrupper. Det är bra att använda om du vill ge besökaren en bild av den forskning som pågår inom en […]

Puff på personlig sida för mer läsning

Det finns möjlighet att lägga till puffar till mer läsning om dig längst ner på den personliga sidan – till exempel utvalda reportage eller nyheter. Se exempel på en personlig sida med puffar till mer läsning. En webbredaktör kan lägga till puffar för mer läsning. Om du själv inte har den rollen/behörigheten kan du se […]

Din personliga sida på externa webben umu.se

Alla medarbetare kan redigera sin personliga sida Din personliga sida på umu.se är en viktig kontaktyta mellan dig som yrkesperson och omvärlden. Innehållet på sidan hämtas delvis automatiskt och andra delar fyller du på med själv. Så här kommer du till redigeringen av sidan Surfa till din personliga sida. Adressen till din personliga sida har […]