Inlägg av Jonas Mattebo

Synliga publiceringsdatum på umu.se

Vissa sidtyper på umu.se har ett synligt publiceringsdatum som talar om för besökaren hur länge sedan det är informationen på sidan publicerades. Datumet uppdateras till dagens datum när du publicerar sidan (om du inte specifikt vill undvika det, se vanliga frågor nedan). Följande sidtyper har synligt publiceringsdatum: Standardsida och subwebbstandardsida Forskningssidor: forskningsprojekt, forskargrupp, infrastruktur Studentintervjuer […]

Åtgärda icke-tillgängliga dokument publicerade på umu.se eller Aurora

För att komma åt tillgänglighetsbristerna bland dokumenten publicerade på våra publika webbar, till exempel umu.se och Aurora, behöver vi börja någonstans. Målet på sikt är att alla dokument ska vara 100 procent tillgängliga, men de värsta problemen att komma till rätta med är dokument som är inskannade som bilder (och därmed inte maskinläsbara) och dokument […]

Lista forskningsinnehåll – forskningsprojekt och forskargrupper

Det finns några olika block du kan använda för att lista forskningsprojekt och forskargrupper på en sida på umu.se. Gemensam listning – forskningslistning Med blocket Forskningslistning får du en lista som både inkluderar forskningsprojekt och forskargrupper. Det är bra att använda om du vill ge besökaren en bild av den forskning som pågår inom en […]

Puff på personlig sida för mer läsning

Det finns möjlighet att lägga till puffar till mer läsning om dig längst ner på den personliga sidan – till exempel utvalda reportage eller nyheter. Se exempel på en personlig sida med puffar till mer läsning. En webbredaktör kan lägga till puffar för mer läsning. Om du själv inte har den rollen/behörigheten kan du se […]

Din personliga sida på externa webben umu.se

Alla medarbetare kan redigera sin personliga sida Din personliga sida på umu.se är en viktig kontaktyta mellan dig som yrkesperson och omvärlden. Innehållet på sidan hämtas delvis automatiskt och andra delar fyller du på med själv. Så här kommer du till redigeringen av sidan Surfa till din personliga sida. Adressen till din personliga sida har […]

Ta bort ett kalenderevenemang i Episerver

Det är enbart webbredaktörer som kan ta bort kalenderevenemang i Episerver. Leta upp evenemanget i sidträdstrukturen till vänster. Evenemangen lagras i mappar efter fakultet, år och månad Markera evenemanget i sidstrukturen och öppna menyn Välj Flytta till papperskorgen Klart  

Navigeringsblock i EpiServer

Navigeringsblocket visar automatiskt upp underliggande sidor med rubrik och pufftext i så kallade navigeringspuffar. Samma sak som menyn gör alltså, men på själva sidan. Blocket används på ”transportsidor” där syftet med sidan enbart är att slussa besökaren längre ner i informationsstrukturen. Skapa ett navigeringsblock på sidan och namnge det. Publicera blocket. Publicera sidan.

Navigeringspuffblock i EpiServer

Navigeringspuffblocket ger dig möjlighet att lyfta innehåll utan att ange en bild. Navigeringspuffar används för att länka till informationssidor. Puffar med bild används för att lyfta fram och locka till läsning av redaktionellt material, som ofta innehåller bilder. Skapa ett navigeringspuffblock Blocket behöver innehålla 2-4 navigeringspuffar för att kunna publiceras. Skapa ett navigeringspuffblock på önskad […]

Skapa kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Du kan skapa en kalenderlista och en nyhetslista som ligger bredvid varandra i varsin spalt på sidan, genom att skapa dem i blocket Anpassad layout   Skapa ett block för Anpassad layout och namnge det. Ställ in layouten för blocket på tvåspalt. Fältet Innehåll. Tänk på att lista lika många kalenderevent som nyheter för att få […]