SPSS

SPSS på Umeå universitet

För statistikprogramvaran SPSS (inklusive AMOS) finns möjlighet att beställa användarlicens till anställda och för datorer i datorsalar vid Umeå universitet. Institution/enhet har även möjlighet att beställa licens för installation på sina studenters privata datorer.

Programvaran får med denna licens endast användas för icke kommersiell forskning eller studier/undervisning vid universitetet på datorer ägda och kontrollerade av universitetet eller användarens privata dator.

Beställning av licens görs i Wisum under Programlicenser / SPSS av den som är utsedd licensansvarig på institutionen/enheten. I Wisum finns även mer information om villkor för licenserna.

Installationsfiler samt auktorisationskoder har licensansvariga tillgång till på Programservern. Här finns information om anslutning till Programservern: Ansluta till programserver

Patchar och fixpacs för de senaste versionerna finns att hämta här https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/ITS-Programvaror/ för alla anställda och studenter vid Umeå universitet. Dessa filer avser uppdateringar av SPSS. Kontakta din licensansvarige om du behöver filer för nyinstallation eller uppgradering till nyare version av SPSS.

Det finns även möjlighet att få support/användarstöd gällande SPSS. För detta skapar man ett ärende i Servicedesk.