SPSS

SPSS på Umeå universitet

För statistikprogramvaran SPSS (inklusive AMOS) finns möjlighet att beställa användarlicens till anställda och för datorer i datorsalar vid Umeå universitet. Institution/enhet har även möjlighet att beställa licens för installation på sina studenters privata datorer.

Programvaran får med denna licens endast användas för icke kommersiell forskning eller studier/undervisning vid universitetet på datorer ägda och kontrollerade av universitetet eller användarens privata dator.

Beställning av licens görs i Wisum under Programlicenser / SPSS av den som är utsedd licensansvarig på institutionen/enheten. I Wisum finns även mer information om villkor för licenserna.

Installationsfiler samt auktorisationskoder har licensansvariga tillgång till på Programservern. Här finns information om anslutning till Programservern: Ansluta till programserver

Patchar och fixpacs för de senaste versionerna finns att hämta här https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/ITS-Programvaror/ för alla anställda och studenter vid Umeå universitet. Dessa filer avser uppdateringar av SPSS. Kontakta din licensansvarige om du behöver filer för nyinstallation eller uppgradering till nyare version av SPSS.