Taggarkiv: SPSS

SPSS 29 och MacOS 14

OBS! SPSS 29.0.2, som innehåller fixen, finns nu på Programvaruservern

SPSS 29.0.0 och 29.0.1 behöver en fix för att kunna fungera med MacOS 14 (Sonoma)

Om man får upp en fönster ”Server Login: Local Computer” behövs denna fix.

Denna interim fix kan appliceras på SPSS Statistics 29.0.0.0, 29.0.1.0 and 29.0.1.1

Högerklicka på programmet SPSS Statistics och välj Visa paketet innehåll

Byt ut filen libplatdep.dylib under Contents/lib

29.0.1.1-IM-S29STATC-MAC-IF001

SPSS

SPSS på Umeå universitet

För statistikprogramvaran SPSS (inklusive AMOS) finns möjlighet att beställa användarlicens till anställda och för datorer i datorsalar vid Umeå universitet. Institution/enhet har även möjlighet att beställa licens för installation på sina studenters privata datorer.

Programvaran får med denna licens endast användas för icke kommersiell forskning eller studier/undervisning vid universitetet på datorer ägda och kontrollerade av universitetet eller användarens privata dator.

Beställning av licens görs i Wisum under Programlicenser / SPSS av den som är utsedd licensansvarig på institutionen/enheten. I Wisum finns även mer information om villkor för licenserna.

Installationsfiler samt auktorisationskoder har licensansvariga tillgång till på Programservern. Här finns information om anslutning till Programservern: Ansluta till programserver

Patchar och fixpacs för de senaste versionerna finns att hämta här https://umeauniversity.sharepoint.com/sites/ITS-Programvaror/ för alla anställda och studenter vid Umeå universitet. Dessa filer avser uppdateringar av SPSS. Kontakta din licensansvarige om du behöver filer för nyinstallation eller uppgradering till nyare version av SPSS.

 

Förnyelse av licenskod för SPSS

SPSS 28 & 29

Starta SPSS och välj menyn FileManage License

Klicka på Launch License Wizard

Sidan visar nuvarande licens. Klicka Next

Välj Authorized user license. Klicka Next

Skriv in licenskoden i det gula fältet och klicka Add. Koden flyttas ner till nästa fält. Klicka Next

Om allt gått bra står det Authorization succeeded. Klicka Next

Sidan visar nuvarande licens. Klicka Finish.

 

SPSS 27 och äldre

Version 27 och äldre får inga nya koder längre.
Ifall du inte kan uppgradera kontakta servicedesk

1. Windows – Öppna start-menyn och leta efter mappen IBM SPSS Statistics, starta IBM Statistics License Authorization Wizard.

MacOS – Sök efter SPSS Statistics License Authorization Wizard eller gå till Program:IBM:Statistics:

2. Klicka Next.

3. Välj Authorized user license och klicka Next.

4. Skriv in den nya licensnyckeln och klicka Next.

5. Kontrollera att licensnyckeln blivit godkänd och klicka Next.

6. Här kan du se när den nya licensen går ut, avsluta genom att klicka på Finish.