Taggarkiv: endnote

EndNote FAQ

Program för referenshantering

Vanliga program för att hantera referenser är EndNote, EndNote Online, Mendeley, Refworks och Zotero. Vissa program är fria att använda och vissa kräver licens. Biblioteket ger stöd i användandet av EndNote och EndNote Online, de program som kan laddas ner av universitetets anställda och studenter.

Program för referenshantering

Hur får jag tag på EndNote som anställd?

Anställda vid Umeå universitet får tillgång till senaste versionen av EndNote genom att kontakta IT-ansvarig/Licensansvarig på sin institution eller Servicedesk för mer information.

Om jag har behörighet vart tankar jag installationsfilen?

Du laddar ner senaste versionen av EndNote via programservern vilket kräver utökade behörighet.
Guide för ansluta till programvaruserver

Kan jag köra EndNote på Mac och Windows?

Ja, programmet stödjer både Mac och Windows.