Taggarkiv: export till DIP

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

Limesurvey för automatiskt över alla helt ifyllda svar till datainsamlingsplattformen (DIP). Vill du göra en manuell överföring av svar så kan göra följa den här instruktionen.

Kontrollera om du har fått svar

Du kan kontrollera att du har svar att exportera genom att gå in på din enkät och klicka på Översikt i menyraden och sedan välja Svar > Svar och statistik i menyraden.

Där kan du se om du har svar att exportera eller ej.

Exportera svar

När du är inne på listan över svar så kan du klicka på Exportera i menyraden och sedan på Exportera svar.

Du har flera format du har möjlighet att exportera till. För att överföra dina svar till DIP så rekommenderar vi ”ITS-DIP, direktöverföring” eller ”ITS-DIP, via fil”.

Skillnaden mellan de olika alternativen är att ”ITS-DIP, direktöverföring” för över dina resultat direkt till Datainsamlingsplattformen (DIP) för att sedan radera dina resultat från LimeSurvey, medan ”ITS-DIP, via fil” ger dig möjligheten att ladda ned en JSON-formaterad fil med alla svar du har fått in. Den största skillnaden är att föra över svaren via direktöverföring till LimeSurvey innebär också att de försvinner från LimeSurvey, medan att föra över dom via fil gör att svaren finns kvar i LimeSurvey.

Anledningar till varför man vill använda överföring via fil kan vara:

  • Om man har fått så många svar att direktöverföring inte är ett bra alternativ
  • Om man inte vill låta svaren ligga kvar i LimeSurvey och ändå kunna göra en export senare
  • Om man vill ha möjlighet att justera svaren innan de tas in i DIP

För att använda något av alternativen så markerar du ”ITS-Dip, direktöverföring” eller ”ITS-DIP, via fil” i rutan för Format. Ange sedan under Svarsstatus om du vill ha alla, endast ofullständiga eller fullständiga svar. Klicka sedan på den blå Exportera-knappen uppe i höger hörn.

Limesurveys exportalternativ

Limesurveys exportalternativ

Exporteringsrapport

När exporten är klar får du en rapport som talar om att exporten är klar och hur många svar du har lyckats att exportera. Har du valt alternativet ”ITS-DIP, via fil” så får du också möjlighet att ladda ned filen som har skapats genom att klicka på Download.

ITS-DIP, direktöverföring

ITS-DIP, via fil

Limesurvey export via fil till ITS-DIP

Misslyckad export

Om du får ”failed” som svar, se manualsidan: Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP.