Inlägg av Mikael Gustavsson

Skapa en enkät i Limesurvey (DIP)

I denna manual beskriver vi hur du kommer igång och skapar en enkät i Limesurvey i din egen instans av Datainsamlingsplattformen. Det är viktigt att du alltid börjar arbetet i din Stage-miljö. Gå till startsidan för Limesurvey Stage (namn.limesurvey.stage.its.umu.se/admin). Du får nu upp en inloggningsrutan där du fyller i dina inloggningsuppgifter. Du är nu inloggad i […]

Importera data till DIP från CSV-format

Om du har befintlig data går den att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP) genom att använda den csv-import som benämns Importer i DIP. Surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och klicka på Importer. Efter inloggning visas uppladdningsvyn, men innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, […]

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här: I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.                     Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera. Välja […]