Inlägg av Mikael Gustavsson

Skapa en enkät i Limesurvey (DIP)

I denna manual beskriver vi hur du kommer igång och skapar en enkät i Limesurvey i din egen instans av Datainsamlingsplattformen. Det är viktigt att du alltid börjar arbetet i din Stage-miljö. Gå till startsidan för Limesurvey Stage (namn.limesurvey.stage.its.umu.se/admin). Du får nu upp en inloggningsrutan där du fyller i dina inloggningsuppgifter. Du är nu inloggad i […]

Storutskick till deltagare i LimeSurvey

Tekniska och säkerhetsmässiga begränsningar Det är viktigt vid utskick av enkäter till väldigt många respondenter, så kallade storutskick eller massutskick att man är medveten om de begränsningar som finns vid epostutskick. Epostservrarna vid Umeå universitet tillåter utskick av totalt 20 000 epostmeddelanden per timme eller 15 000 epostmeddelanden per dag och person. Om en person […]

Importera data till DIP från CSV-format

Om du har befintlig data går den att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP) genom att använda den csv-import som benämns Importer i DIP. Surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och klicka på Importer. Efter inloggning visas uppladdningsvyn, men innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, […]

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här: I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.                     Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera. Välja […]