Inlägg av Mikael Gustavsson

Skapa en enkät i Limesurvey (DIP)

I denna manual beskriver vi hur du kommer igång och skapar en enkät i Limesurvey i din egen instans av Datainsamlingsplattformen. Det är viktigt att du alltid börjar arbetet i din Stage-miljö. Gå till startsidan för Limesurvey Stage (namn.limesurvey.stage.its.umu.se/admin). Du får nu upp en inloggningsrutan där du fyller i dina inloggningsuppgifter. Du är nu inloggad i […]

Storutskick till deltagare i LimeSurvey

Tekniska och säkerhetsmässiga begränsningar Det är viktigt vid utskick av enkäter till väldigt många respondenter, så kallade storutskick eller massutskick att man är medveten om de begränsningar som finns vid epostutskick. Epostservrarna vid Umeå universitet tillåter utskick av totalt 20 000 epostmeddelanden per timme eller 15 000 epostmeddelanden per dag och person. Om en person […]

Importera data till DIP från CSV-format

Om du har befintlig data går den att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP) genom att använda den csv-import som benämns Importer i DIP. Surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och klicka på Importer. Efter inloggning visas uppladdningsvyn, men innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, […]

Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP

Det händer ibland att exportering från LimeSurvey till DIP misslyckas. Då får man ett felmeddelande där det framgår att ett antal rader av det exporterade datat inte lyckades exporterades till DIP. Klicka på knappen Show export details för att få en rapport på vad som har gått fel. Om inte alla svar exporteras från LimeSurvey […]

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

Limesurvey för automatiskt över alla helt ifyllda svar till datainsamlingsplattformen (DIP). Vill du göra en manuell överföring av svar så kan göra följa den här instruktionen. Kontrollera om du har fått svar Du kan kontrollera att du har svar att exportera genom att gå in på din enkät och klicka på Översikt i menyraden och […]