Taggarkiv: filyta

Sätta rättigheter på undermappar i den gemensamma mappen

Sätta rättigheter på undermappar i den gemensamma mappen

Om du vill skapa undermappar i den gemensamma mappen med begränsad behörighet så görs det på följande sätt:

 1. Skapa en mapp
 2. Högerklicka på mappen
 3. Välj Säkerhetsfliken
 4. Klicka på knappen Avancerat
 5. Ta bort kryssrutan ärvda behörigheter. (Välj kopiera behörigheterna)
 6. Klicka på OK
 7. Klicka på knappen redigera
 8. Ta bort gruppen fileservicegroup.xxxxxxx
  OBS! ta ej bort SYSTEM eller ITS-FSRV01\Administrators då kommer rättigheterna att återställas till ”default” dvs. fileservicegroup.xxxxxxx, SYSTEM & ITS-FSRV01\Administrators vid inventering av storlek. Detta medför att alla i personalen återigen får access till mappen.
 9. Lägg till de användare eller grupper som skall ha rättigheter på mappen
 10. Klicka på OK

Övrig information

 • Det är viktigt att den som beställer gemensam filyta går ut med informationen till personalen angående vilken sökväg det är. Ex. \\gemfilyta.ad.umu.se\gem$\”Mappnamn”
 • Tjänsten kan bara ha ett kostnadsställe per Institution eller motsvarande.
 • Tjänsten faktureras månadsvis baserat på antalet beställda filytor samt total lagringsvolym.
 • Som användare av ”min filyta” kan du se storleken på din filyta via Servicedesk, Mina Sidor, Min filyta
 • Om alla på enheten/institutionen använder sin personliga filyta så kan den monteras automatiskt för alla via en så kallade GPO, om ni inte har en lokal resurs som kan hantera detta så kan ni få hjälp med detta genom att kontakta ITS. Det sker mot löpande konsulttaxa.