Taggarkiv: valwebben

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans kurser och VFU.
Tidigare kallades verktyget för valwebben.

Logga in för student

Logga in för VFU-samordnare eller universitetsanställd

Studenter kan se sin studiegång och sina VFU-placeringar i studieplansverktyget. I studieplansverktyget finns anmälningskoderna för anmälan till kurs via antagning.se. Vissa programstudenter gör även kursval i studieplansverktyget.

Universitetsanställda använder studieplansverktyget för administrativt stöd och vägledning av studenter.
VFU-samordnare använder studieplansverktyget för VFU-planering och för information till studenter.
Blankett för ansökan om behörighet