Lägg till extern projektansvarig i ett forskningsprojekt

Har projektet en extern projektansvarig kan du ange det i fältet som heter Extern projektansvarig på forskningsprojektsidan. Det kan inte finnas två ansvariga utan endast en oavsett om fälten projektansvarig och extern projektansvarig är ifyllda.

För att det ska vara möjligt att tagga personen i forskningsprojektet behöver hen först vara inlagd i sidtypen Extern person. Se manual för hur du gör det.

När personen finns inlagd som Extern person gör du enligt följande

1. Gå till projektsida och välj fliken Innehåll

2. Börja skriva personens e-postadress i fältet Extern projektansvarig och välj namnet som visas.

3. Om personen ska visas med annan titel än Projektansvarig skriver du den nya titel i fältet Annan titel på projektansvarig.

4. Klart.