Bekräfta grupprumsbokning i TimeEdit som student

Som student behöver du bekräfta din grupprumsbokning tidigast 30 minuter innan och senast 15 minuter efter att bokningstiden startat för att förhindra att den avbokas automatiskt.

För att bekräfta bokningen går du i TimeEdit till sidan ”Mina grupprumsbokningar” eller till bokningssidan ”Boka grupprum”.

Mina grupprumsbokningar

Här kan du se alla dina kommande bokningar inklusive de som är gjorda i Mazemap. Under kolumnen Bekräftad anges när bokningen kan bekräftas. När en bokning är redo att bekräftas visas knappen ”Bekräfta” istället. Klicka på knappen för att bekräfta.

Boka grupprum

Om bokningen är gjort i TimeEdit går den även att bekräfta på sidan Boka grupprum. Om det finns en bokning att bekräfta visas den överst på bokningssidan. Klicka på knappen för att bekräfta bokningen.