Inlägg av Mikael Kohkoinen

Bekräfta grupprumsbokning i TimeEdit som student

Som student behöver du bekräfta din grupprumsbokning tidigast 30 minuter innan och senast 15 minuter efter att bokningstiden startat för att förhindra att den avbokas automatiskt. För att bekräfta bokningen går du i TimeEdit till sidan ”Mina grupprumsbokningar” eller till bokningssidan ”Boka grupprum”.

Schemalägg med studentgrupper i TimeEdit Core

När du använder TimeEdit Core har du möjligheten att schemalägga med studentgrupper. Objekten i en schemapost i TimeEdit kan sägas svara på ett antal frågor: Kurstillfälle = Vilken kurs är undervisningen kopplad till? Lokal = Var sker undervisningen? Personal =Vem utför undervisningen? Undervisningstyp = Vilken typ av undervisning ska utföras? Studentgrupp = Vilka ska delta […]

Utkastläget i TimeEdit Core

Utkastläget, eller kort bara Utkast, är en av de funktioner i TE Core som används vid kopiering av scheman och det är för detta det oftast används. Funktionaliteten är dock mer flexibel än så och det finns fler potentiella användningsområden. På samma sätt som ett mail-utkast inte är ett riktigt mail förrän det skickats är […]

Kopiera bokningar i TimeEdit Core med Utkastläget

I TE Core är det möjligt att kopiera schemat för en kurs och flytta det till en ny termin och därigenom återanvända ett schema. Det går att kopiera hela eller valfria delar av schemat samt även ändra valfria delar av schemat. När jag säger schema så syftar jag egentligen på en valfri samling bokningar, men […]

Importera ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre […]