Taggarkiv: TimeEdit

Utkastläget i TimeEdit Core

Utkastläget, eller kort bara utkast, är en av de funktioner i TE Core som används vid kopiering av scheman och det är för detta det oftast används. Funktionaliteten är dock mer flexibel än så och det finns fler potentiella användningsområden.

På samma sätt som ett mail-utkast inte är ett riktigt mail förrän det skickats är bokningar som utförs i ett utkast i TE Core inte riktiga bokningar förrän utkastet verkställts. Läs mer

Kopiera bokningar i TE Core med Utkastläget

I TE Core är det möjligt att kopiera schemat för en kurs och flytta det till en ny termin och därigenom återanvända ett schema. Det går att kopiera hela eller valfria delar av schemat samt även ändra valfria delar av schemat. När jag säger schema så syftar jag egentligen på en valfri samling bokningar, men att kopiera schemat för en kurs är det vanligaste användningsområdet.

Kopieringsfunktionen använder sig av flera andra funktioner i TE Core. De viktigaste av dessa är Bokningslistan (framförallt filtrering med objekt), Utkastläge samt Massändring.

Läs mer

Anpassa Objektlistan i TE Core

​Du kan ställa in vilken information som visas i Objektlistan. Inställningen görs för varje Objekttyp.

Börja med att välja den Objekttyp du vill ställa in i Valdalistan. Gå över till Objektlistan och klicka sedan på plustecknet i rubrikraden.

Indikerar var en hittar Objektstyp och Lägg till kolumn

Rutan Kolumner dyker upp. Här kan du välja vilka värden som ska visas för den aktuella Objekttypen genom att bocka för rutan intill kolumnnamnet. Kolumnerna läggs till i den ordning de bockas för. Minst en av kolumnerna i fetstil måste väljas.

Visar exempler på att välja kolumner

Klicka på Klar för att stänga rutan.

Om du vill ändra ordning på kolumner tar du tag i kolumnrubriken och drar den till en annan position i rubrikraden. OBS! Värdet i den kolumn som är längst till vänster används för att representera objekt av denna typ i resten av TE Core.

Visar drag och släpp för kolumner

Vill du justera bredden på en kolumn ställer du muspekaren mellan två kolumnrubriker. Pekaren ändras till en höger/vänster-pil. Klicka dra och släpp för att justera bredden.

Visar justering av kolumnbredd

Du behöver bara ställa in detta en gång för din användare. Systemet kommer ihåg dina inställningar nästa gång du loggar in.

Rekommenderade kolumninställningar

Nedan listas rekommenderade kolumner för de vanligaste Objektstyperna. Första kolumnen (även markerad med stjärna) bör ligga längst till vänster.

Kurstillfälle

 • Anmälningskod*
 • Kurskod
 • Kursnamn
 • Termin

Lokal

 • Namn*
 • Byggnad
 • Storlek
 • Ägare

Undervisningstyp

 • Namn*

Ändamål

 • Namn*

Org.enhet

 • Org-enhet*
 • Namn

Personal

 • Namn*
 • Signatur (Umu-id)

Plats

 • Namn*

Modul

 • Namn*
 • Signatur

Klass

 • Namn*
 • Signatur

Grupp

 • Namn*
 • Signatur

Utrustning

 • Namn*
 • Signatur
 • Hämtas hos

TE Core Tips och tricks

Kortkommandon nedan anges för Windows. Samma kortkommandon finns för Mac men då används ⌘ istället för CTRL.

Göra om Lokalbokning till Kursbokning

 1. Högerklicka på bokningen
 2. Välj Omboka objekt
 3. Välj Kursbokning i Valdalistan
 4. Kurstillfälle och Undervisningstyp dyker nu upp i listan och kan väljas.
 5. Spara bokning

Justera tid med kortkommandon

Genom att använda kortkommandon går det att finjustera en boknings start- och sluttid.

​Tangenter ​Effekt
Piltangenter ​Flytta bokning med 15minuter
SHIFT + Piltangent Flytta vald boknings starttid med 5 minuter
CTRL + Piltangent Justera vald boknings sluttid med 15 minuter
​SHIFT + CTRL + Piltangent ​Justera vald boknings sluttid och längd med 5 minuter

Snabbändra kommentar

 1. Markera bokning
 2. Kortkommando: CTRL + E
 3. Redigera Egen text och Kommentar
 4. Kortkommando: CTRL + S

Ändra eller avboka bokning i TE Viewer som anställd

Som anställd kan du på dina egna bokningar avboka, ändra objekt och uppdatera textfält. På din institutions bokningar kan du ändra objekt och uppdatera textfält.

Börja med att leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den. Du kan använda sidan Mina bokningar för att enkelt hitta alla de bokningar du själv gjort. Om du vill ändra en institutionsbokning använder du sidan Schema.

Klicka på bokning för att ändra

En ruta med utökad information om bokningen öppnas. Om det finns en knapp som heter Ändra/Avboka är bokningen din och du kan ändra objekt och textfält samt avboka. Finns det en knapp som heter Ändra tillhör bokningen en institution du har behörighet till och du kan ändra objekt och textfält.

Klicka på knappen för att börja ändra.

Överst finns möjlighet att ändra datum och tid.

Ändra datum och tid

Nedanför datum och tid visas bokningens objekt. Om du vill lägga till ett till objekt av samma typ klickar du på plus-tecknet till höger. Ett nytt formulärsfält för objektypen dyker upp under den du klickade på. Vill du ta bort objektet klickar du på minus-tecknet. Vill du byta ut ett objekt klickar du på objektets namn. En ikon med pilar åt höger och vänster indikerar att objektet kan bytas ut (om namnet inte är för långt).

Byt ut, Lägg till och Ta bort

Du väljer nytt objekt på samma sätt som vid ny bokning.

De ändringar du gör utförs direkt. Du ser om ändringen lyckades genom att fältet blir grönt. Misslyckas ändringen kan du sakna rätt behörighet. Du ser detta längst ner i rutan (du kan behöva scrolla).

Kommentar och URL redigerar du på samma sätt som när du bokar. Ändringen utförs direkt du lämnar fältet och indikeras genom att fältet blir grönt.

Vill du avboka klickar du på Avboka längst ner i fönstret. När du är klar med dina ändringar väljer du Klar för att sluta redigera.

Avboka eller Spara ändringar

 

Schemaläggning med lokal i TE Viewer

Du kan schemalägga en kurs via TE Viewer. För bokningar med lokal använder du bokningssidan Kursbokning.

Begränsa lokaler

Första steget är ringa in vilken lokaltyp du behöver för schemaposten. Du kan välja hur många filter du vill, eller inga alls. Tex att blanda campus och byggnad är onödigt då byggnaderna redan är kopplade till ett campus.

Filtrera fram lokaler

Om du vet vilken lokal du vill ha kan du söka på namnet i fritextsökningsfältet Lokal. Ett tips är att du kan använda fritextsökningen för att begränsa storlek genom att tex söka efter 20-25. Du kan även använda större eller mindre tex >20, <25.

Välj datum

När du begränsat vilka lokaler du är intresserade av är det dags att välja datum. Du kan välja datum i datumväljaren eller bläddra med pilarna.

Välj datum

Bokningskalendern är initialt i veckovy som är till för att ge dig en översikt över bokningsläget. För att boka behöver du gå in i dagsvyn genom att klicka på en dag i bokningskalendern. I dagsvyn kan du välja starttid för bokningen och bekräftar genom att klicka.

Välj dag och tid

Välj objekt

I bokningsfönstret kan du justera start- och sluttid för bokningen. Du väljer även de objekt du vill schemalägga. De objektstyper som är markerade med stjärna krävs för att göra en giltig bokning.

Om det står Senast bokade objekt ovanför listan visas de objekt du senast använt. Börja söka för att visa alla.

Välj objekt

Om du behöver fler objekt av samma typ klickar du på plus-tecknet till höger om fältet. Ett nytt fält av den typen läggs till nedanför. Fält utan plus-tecken tillåter bara ett objekt.

 

Klicka på plus-tecknet

Kurstillfälle

Detta kopplar schemaposten till rätt kursschema och gör att studenten automatiskt får rätt schema. Du kan söka efter anmälningskod, kurskod eller namn. Tänk på att välja rätt termin. Du kan lägga till flera Kurstillfällen.

Undervisningstyp

Vilken typ av undervisning. Du kan lägga till flera Undervisningstyper, tex Föreläsning och Obligatorisk.

Org.enhet

Välj den organisationsenhet som bokningen gäller.

Personal

Välj Lärare eller Personal för schemaposten. Du kan lägga till flera Personal. Notera att Personal går att dubbelboka här.

Modul

Välj den Modul schemaposten gäller. Om du valt ett Kurstillfälle och det finns relaterade Moduler i systemet visas dessa som förval. Du kan lägga till flera Moduler.

Utrustning

Här kan du lägga till Utrustning som hör till bokningen.

Kommentar

Fyll i en kommentar till bokningen. Här kan du skriva vad som helst som du vill att studenterna ska se när det tittar på schemat i TimeEdit eller på Studentwebben. Kommentarens längd är begränsad. Vill du ge studenterna mer information lägger du upp det på en annan plats och skapar en länk i fältet URL nedan.

URL

Här kan du lägga in en länk till valfri plats på webben. Skriv in den fullständiga länken här.

Bekräfta bokning

Klicka på Boka för att bekräfta bokningen. Bokningsbekräftelse visas. Du kan i bekräftelsen välja att skicka en bekräftelse via mail eller att Boka mer.

Bokningsbekräftelse

Om du väljer att boka mer kommer systemet ihåg vilka objekt du bokat med dessa kommer att vara förifyllda efter att du valt lokal och tid.

Ändra eller avboka grupprum i TimeEdit som student

Om du behöver ändra eller avboka en av dina bokningar kan du hitta all dina bokningar på sidan Mina bokningar. 

Välj Mina bokningar

Leta reda på den bokning du vill ändra/avboka och klicka på den.

Välj bokning

En ruta dyker upp med information om bokningen. Välj Ändra/Avboka.

Välj ändra/avboka

Du kan nu justera datum och tid för bokningen. Välj Spara för att bekräfta ändringen. Vill du avboka väljer du Avboka. Du uppmanas att bekräfta avbokningen genom att välja Avboka igen.

Välja Avboka eller Spara

Boka grupprum i TimeEdit som student

För att kunna logga in och boka måste du ha ett Umu-ID samt vara registrerad på någon kurs vid Umeå universitet.

Logga in via https://cloud.timeedit.net/umu/web/ och välj Bokning för studenter.

 

Välj Bokning för studenterVälj Grupprumsbokning.

Välj Grupprumsbokning

Du börjar med att filtrera lokaler. Du kan fritextsöka (1), filtrera på Campus (2) eller filtrera på Byggnad (3). Du kan kombinera filter eller inte använda något alls.

 

Bokningsgränssnittet

Under filter men ovanför kalendern finns datumväljaren. Här visas vilket datumintervall som används i bokningskalendern. Du kan bläddra bakåt eller framåt med pilarna. Om du klickar på datumet har du möjlighet att välja datum. Längt till höger kan du välja mellan vecko- eller dagsvy för bokningskalendern.

Datumväljare

Varje rad  i Bokningskalendern är en lokal och visar lokalens tillgänglighet. Initialt visas den i veckovy men om du klickar på en dag växlar du till dagsvy.

Veckovy välj datum

I dagsvy för du muspekaren över den lokal och tid du önskar boka. Klicka för att fästa tiden.Bokningskalender dagsvy

Veckovy välj datum

När du klickat för att fästa tiden öppnas ett bokningsfönster. Här kan du justera start och sluttid samt välja institution/org.enhet.

Val av institution/org.enhet är obligatoriskt vid bokning. Du kan enbart välja på de institutioner där du är registrerad. Är du registrerad/antagen vid flera institutioner, välj den institution som bäst passar syftet med bokningen. Välj Boka för att slutföra bokningen.

Bokningsruta

En bokningsbekräftelse visas. Du kan här välja att även skicka en bekräftelse via mail.Bokningsbekräftelse

Kom ihåg att avboka om du inte behöver nyttja lokalen!

Prenumera på ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre uppdateringar men bokningarna blir en del av din kalender och tas inte bort.

Läs mer

TE Cores gränssnitt

TE Cores gränssnitt är uppbyggt i fyra olika sektioner:

 1. Menyn eller Sidomenyn
  Kan flyttas till högerkant genom dra och släpp.
  Vyer = Spara, hantera och aktivera Vyer.
  Inställningar = Justera inställningar för aktuell Vy.
  Utkast = Skapa nya Utkast eller växla mellan sparade Utkast.
  Kontoinställningar = Användarspecifika inställningar och byte av lösenord.
  Bokningsinformation = Visar information om aktiv bokning.
  Hjälp = kortkommandon och länkar till hjälpsidor.
 2. Kalenderfönstret
  Visar vald Vy. Här visas befintliga bokning och nya bokningar kan skapas.
 3. Objektlistan
  Här visas alla Objekt som går att boka för den Objekttyp som är vald i Valdalistan.
 4. Valdalistan
  Här väljs önskat Bokningsläge och de Objekt som väljs i Objektlistan hamnar här redo för bokning.