Bekräfta grupprumsbokning i TimeEdit som student

Som student behöver du bekräfta din grupprumsbokning tidigast 30 minuter innan och senast 15 minuter efter att bokningstiden startat för att förhindra att den avbokas automatiskt.

För att bekräfta bokningen går du i TimeEdit till sidan ”Mina grupprumsbokningar” eller till bokningssidan ”Boka grupprum”.

Läs mer

Boka dator för digital tentamen (tentamensdator)

Vid digital tentamen i skrivsal kan du boka en lånedator. En lånedator gör det smidigt och bekvämt för dig att skriva digital tentamen i våra skrivsalar. Datorn ställs iordning åt dig i skrivsalen och du hänvisas till din plats av tentamensvärden när du legitimerar dig för att komma in i salen. På sidan ”Mina datorbokningar” […]

Schemalägg med studentgrupper i TimeEdit Core

När du använder TimeEdit Core har du möjligheten att schemalägga med studentgrupper. Objekten i en schemapost i TimeEdit kan sägas svara på ett antal frågor:

  • Kurstillfälle = Vilken kurs är undervisningen kopplad till?
  • Lokal = Var sker undervisningen?
  • Personal =Vem utför undervisningen?
  • Undervisningstyp = Vilken typ av undervisning ska utföras?
  • Studentgrupp = Vilka ska delta i undervisningen?

Att använda studentgrupper i din schemaläggning kan hjälpa dig att undvika dubbelbokning av studenter och ger samtidigt studenterna ett bättre schema där de kan filtrera bort alla aktiviteter de inte själva behöver delta i.

Är ni intresserade av att börja använda studentgrupper i er schemaläggning hjälper TimeEdit-förvaltningen gärna till med att diskutera upplägg och möjligheter. Maila till timeedit.support@umu.se och boka ett möte.

Läs mer

Objektegenskaper i TimeEdit

I TimeEdit kallas bokningsbara resurser för objekt. Ett objekt har några grundläggande egenskaper som är bra att känna till.

Läs mer

Ändra flera bokningar samtidigt i TimeEdit Viewer

Du kan ändra flera bokningar samtidigt i TimeEdit Viewer. Funktionen är aktiverad på de två schemasidorna Mina bokningar och Schema.

Läs mer

Kopiera bokningar i TimeEdit Viewer

Du kan kopiera en befintlig bokning i TimeEdit Viewer. Funktionen är aktiverad på alla bokningssidor för anställda samt de två schemasidorna Mina bokningar och Schema.

Läs mer

Bokningsstatus i TimeEdit

TimeEdit har funktionalitet för att jobba med bokningsstatus. För att jobba aktivt med bokningsstatus krävs att du använder TE Core. I TE Viewer kan du inte välja vilken status en bokning har.

Läs mer

Utkastläget i TimeEdit Core

Utkastläget, eller kort bara Utkast, är en av de funktioner i TE Core som används vid kopiering av scheman och det är för detta det oftast används. Funktionaliteten är dock mer flexibel än så och det finns fler potentiella användningsområden.

På samma sätt som ett mail-utkast inte är ett riktigt mail förrän det skickats är bokningar som utförs i ett utkast i TE Core inte riktiga bokningar förrän utkastet verkställts. Läs mer

Kopiera bokningar i TimeEdit Core med Utkastläget

I TE Core är det möjligt att kopiera schemat för en kurs och flytta det till en ny termin och därigenom återanvända ett schema. Det går att kopiera hela eller valfria delar av schemat samt även ändra valfria delar av schemat. När jag säger schema så syftar jag egentligen på en valfri samling bokningar, men att kopiera schemat för en kurs är det vanligaste användningsområdet.

Kopieringsfunktionen använder sig av flera andra funktioner i TE Core. De viktigaste av dessa är Bokningslistan (framförallt filtrering med objekt), Utkastläge samt Massändring.

Läs mer

Importera ett TimeEdit-schema

Det finns två olika metoder för att få in bokningar från TimeEdit till din kalenderapplikation: prenumeration och import. Att prenumerera på ett schema innebär att bokningarna i din kalender uppdateras när de uppdateras i TimeEdit, men det innebär även att passerade bokningar tas bort. Om du istället importerar ett statiskt schema får du inte längre uppdateringar men bokningarna blir en del av din kalender och tas inte bort.

Läs mer