Beställa ”Min backup” (Crashplan) för anknuten

OBS! Tjänsten kan bara beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen eller enheten.

För att beställa/ändra/avbeställa min backup till anknuten

1. Gå till sidan https://administrationsverktyg.umu.se/Backup och logga in med ditt Umu-id

2. Klicka på länken Hantera Backup (OBS! syns bara för Prefekter eller IT-ansvariga)

3. Ange Organisation

4. Beställ eller Avbeställ för respektive person.

Nu skickas ett mail som ser ut på följande sätt ut till dem som tjänsten är beställd för.

 

OBS! Du måste komplettera din beställning om det tillkommer anknutna till din institution/enhet, samt plocka bort de som slutat.
Meddela gärna berörd person att du har för avsikt att beställa tjänsten samt att de får ett mejl när tjänsten är beställd.