Backuptjänst – Min backup

Min backup är en central tjänst

Universitetsstyrelsen har beslutat att erbjuda en central backuptjänst för alla medarbetare från den 1 januari 2018. Den tjänst som kommer erbjudas är Min backup som ITS tillhandahåller, vilket är en tjänst som hela eller delar av er institution/enhet redan använder.

Backuptjänsten ’Min backup’ vänder sig till institutioner och enheter som vill säkra sin information på ett tryggt och enkelt sätt. Institutionen/enheten tilldelas en förutbestämd diskvolym.

Storleken på den ingående diskvolymen baseras på antalet anslutna användare. Utrymmet fördelas inte lika utan blir en pott där vissa användare kan använda mer disk medan andra kan använda mindre, så länge gruppens totala diskvolym inte överskrids.

  • Backup av en mapp med understruktur var 15:e minut via verktyget CrashPlan Pro (Code42)
  • Volympool med totalt 50GB lagringsyta per användare, baserat på ett genomsnitt för hela universitetet
  • Möjlighet att under 90 dagars efter användaren raderat en fil ta tillbaka densamma
  • Tillval att utöka lagringsvolymen

Tjänsten finansieras centralt. Vid en situation där genomsnittet för universitetet överstiger 50GB per användare kan kostnadsmodellen behöva förändras.

 

Min backup – Att beställa/ändra/avbeställa till anknuten

OBS! Tjänsten kan bara beställas av prefekt eller motsvarande samt IT-ansvarig vid institutionen eller enheten.

För att beställa/ändra/avbeställa min backup till anknuten

1. Gå till sidan https://administrationsverktyg.umu.se/Backup och logga in med ditt Umu-id

2. Klicka på länken Beställ Backup för anknutna (OBS! syns bara för Prefekter eller IT-ansvariga)

3. Ange Organisation

4. Ange Kostnadsställe och Fakturareferens, klicka på Fortsätt

5. Välj vilka som skall ha tjänsten genom att sätta en kryssbock vid personens namn (detta kan kompletteras i efterhand)
6. Klicka på Spara.

Nu skickas ett mail som ser ut på följande sätt ut till dem som tjänsten är beställd för.

OBS! Du måste komplettera din beställning om det tillkommer anknutna till din institution/enhet, samt plocka bort de som slutat.
Meddela gärna berörd person att du har för avsikt att beställa tjänsten samt att de får ett mejl när tjänsten är beställd.

Du kan även gå ut med information att anvisningar för att komma igång med Min Backup finns under relaterade länkar, där finns även vanliga frågor och svar rörande hur man hanterar sin backup.

 

Min backup – Återskapa filer via web

Återskapa filer via webbläsare

1. Logga in på https://minbackup.umu.se:4285/ med ditt Umu-id

2. Klicka på Devices

3. Klicka på den runda pilen ute till höger, under Restore, för den enhet du vill återställa från

4. Markera de filer eller mappar du vill återskapa och klicka Restore

5. Nu skapas ett komprimerat arkiv med dina återskapade filer på servern. Klicka på länken längst ned till vänster för att ladda ned arkivfilen

6. Packa upp (dekomprimera) arkivet, och flytta dina återskapade filer och mappar dit du vill ha dom.

Om det är samma datum för senaste backup, spelar det ingen roll om du väljer att återskapa från Storage 1 eller Storage 2.

Min backup – ikon visas ej i menyn på Mac

Om ingen CrashPlan-ikon visas i menyraden gör följande:
1. Starta programmet CrashPlan.
2. Gå till menyn InställningarGenerellt och kryssa i Visa status för Code42 CrashPlan i menyraden.

Min backup för MacOS

Min backup är aktiverat för alla anställda.

För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig.
När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för.

OBS! Programvaran fungerar inte med MacOS 12 (Monterey)

1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id

2. Vid Apphämtningar väljer man klient efter det operativsystem ni har på er dator så kommer filen att laddas ned.

3. Öppna filen som laddades ned och installera Code42 CrashPlan.

———————————————–

OBS! Har du MacOS Catalina (10.15) så behöver man förändra rättigheter på datorn för att backup ska fungera. Gäller även om man har uppdaterat MacOS från tidigare version till Catalina (10.15).

a. Öppna Systeminställningar

b. Välj Säkerhet och integritet

c. Välj fliken Integritet

d. I vänstra delen gå till Full skivtillgång och markera CrashPlan. Om CrashPlan saknas lägger du till det via ”+”.

———————————————–

5. När installationen är klar starta CrashPlan och ange Umu-id och serveradress minbackup.umu.se.

6. Logga in med Umu-id

7. Välj sedan vilka mappar och filer som ni vill ta backup på.

8. Klicka på Hantera filer för att komma vidare för att välja vilka filer du vill ta backup på, standard är bara Mina dokument.

Min backup för Windows

Min backup är aktiverat för alla anställda.

För anknutna måste Prefekt eller motsvarande eller IT-ansvarig vid institutionen aktivera dig.
När det är gjort skickas ett mail ut till dem som tjänsten är beställd för.

1. Gå till följande adress https://minbackup.umu.se:4285/och logga in med ditt Umu-id

2. Gå till Apphämtningar, välj klient efter det operativsystem ni har på er dator så kommer filen att laddas ned.

apphämtningssida, backup

3. Kör filen som laddades ned och klicka Nästa

4. Om du godtar villkoren i licensavtalet, klicka Nästa

5. Om du vill byta installationsmapp kan du göra det i detta steg. Annars klicka Nästa

6. Klicka Installera, och sedan Klart när installationen är färdig.

7. När installationen är klar starta CrashPlan och ange UmU-id och serveradress minbackup.umu.se.

8. Logga in med Umu-id

9. Klicka på Hantera filer för att komma vidare för att välja vilka filer du vill ta backup på. OBS! standard är enbart Mina dokument.