Installation av Bitlocker (klientkryptering)

Om datorn är klienthanterad, så går ni in på verktyget Software Center för att installera Bitlocker. Enklaste vägen till Software Center är att söka på det i sökrutan/förstoringsglaset nere till vänster där ni har Windows-fönstret.

Inne i Software Center: Det går att söka på ”Enable Bitlocker” (se bilden nedan) uppe till höger i sökrutan, för att få fram krypteringsverktyget direkt, eller så hittar ni Enable Bitlocker i Applications-menyn bland alla andra tillgängliga appar/program. Klicka på Enable Bitlocker och installera.

 

Klientkryptering(bitlocker) aktiveras på din dator automatiskt, men det kan dröja ett par timmar beroende på datorhälsan och storleken på hårddisken. Därefter kommer följande uppmaning till att påbörja krypteringen. 

Har man väl valt en pinkod och påbörjat krypteringen av hårddisken så kan man säkert stänga av datorn eller försätta den i viloläge. Krypteringen kommer att återupptas när datorn startar igen.

 

Vid uppstart kommer nu datorn att efterfråga den pinkod du valt för att låsa upp hårddisken och starta datorn.

Klientkrypterings-självbetjäningsportal finns på: https://klientkryptering.its.umu.se

Installera program via Software Center

Här följer en guide för hur man som användare installerar program på sin dator via Software Center.
OBS! Gäller endast för institutioner som använder klienthanteringstjänsten.


Program installeras själv av användaren via Software Center som man hittar under startmenyn och Microsoft System Center.

När du startar Software Center och klickar på Applications på den vänstra kanten så får du upp de program som du eller din institution har beställt.
Där finns även de programvaror som är tillgängliga för alla. Klicka på den programvara som du vill installera.

Klicka sedan på ”Install” så startar installationen.

Beroende hur stort programmet är så tar det ca: 2 – 20 min att installera.

Om installationen behöver stänga ned ett program så kommer denna ruta upp.
För att stänga ned programmet så klicka på Stäng Program. Spara ditt arbete innan du stänger.
Du kan även stänga programmen och sedan välja Fortsätt.

När installationen är klar så ändras Status till Installed för programmet i Software Center.