Installation av VPN-klient på en dator med Linux

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

För att installera klienten på en dator med Linux gör så här:

1. Öppna en webbläsare och gå till https://vpn.umu.se

2. Logga in med din uppgifter som rör ditt VPN-konto (Umu-id eller VPN-användare).

3. Sidan verifierar vilket operativsystem det gäller. Det kan ta några minuter.
4. Klicka på ”Download for Linux” för att ladda ner klienten på din dator.

OBS! om du får en säkerhetsvarning att filen är osäker är den godkänd att ladda ner.

5. Installera filen som du laddade ner.

5. Klart!

 

Ställa in klienten med rätt uppgifter

När installationen är klar behöver du ställa in klienten med rätt uppgifter.

1. Starta programmet Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.

OBS! Startar inte programmet så kan du behöva installera ett program till
sudo apt install libpangox-1.0-0 libcanberra-gtk-module

2. Skriv in
Connect to: vpn.umu.se
Username: ditt Umu-id eller vpn-användare
Password: ditt lösenord

3. Klicka på Connect.

Installation av VPN-klienten på Chromebook

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

1. Ladda ner appen Cisco AnyConnect från Chrome Web Store.

2. Installera genom att klicka på Lägg till

3. Öppna Cisco AnyConnect. Det kan ta ett tag att bli klart om det står Initializing… This may take a few minutes after app install or upgrade

4. Klicka på Add New Connections

5. I fältet för Name kan du skriva UMU

6. Skriv in serveradress vpn.umu.se

7. Klicka på Save Changes för att spara dina inställningar

Använda VPN

1. Aktivera VPN genom att dubbelklicka på UMU eller välj VPN nere till höger

2. Logga in med ditt Umu-id och lösenord och klicka på Submit för att ansluta.

3. Klart

Beställning och avslutning av VPN-konto

Manual som instruerar hur man beställer och/eller avslutar sitt VPN-konto.

Installation av VPN-klient på din mobiltelefon

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

 1. Ladda ner appen Cisco AnyConnect från AppStore eller Play butik, beroende på vilken typ av mobil du har
 2. Öppna Cisco AnyConnect
 3. Klicka på Connections
 4. Välj Add VPN connection
 5. I fältet för description kan du skriva UMU vpn
 6. Skriv in serveradress vpn.umu.se
 7. Klicka på Save alternativt OK för att spara dina inställningar
 8. Klicka på Done om en sådan ruta kommer upp
 9. Gå tillbaka till huvudsidan
 10. Aktivera VPN genom att dra knappen till höger (se bild)
 11. Logga in med ditt Umu-id och lösenord
 12. Klart

Installation av VPN-klient på en dator med Windows

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

För att installera klienten på en dator med Windows gör så här:

1. Öppna en webbläsare och gå till https://vpn.umu.se

2. Logga in med din uppgifter som rör ditt VPN-konto (Umu-id eller VPN-användare).

3. Sidan verifierar vilket operativsystem det gäller. Det kan ta några minuter.
4. Klicka på ”Download for Windows” för att ladda ner klienten på din dator.

5. Öppna filen du laddade ner och klicka Next för att starta installationen.

5. Klart!

Ställa in klienten med rätt uppgifter

När installationen är klar behöver du ställa in klienten med rätt uppgifter.

1. Öppna startmenyn på din dator och leta reda på programmet Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

2. Starta programmet

3. Skriv in vpn.umu.se i rutan som kommer upp och välj Connect

4. Ifall det kommer upp en fråga om inloggningsuppgifter, ange ditt VPN-konto (Umu-id eller vpn-användare) och klicka på OK

5. Klart! När du är ansluten via VPN ska bilden se ut så här:

 

Installation av VPN-klienten på en dator med MacOS

Denna guide förutsätter att du har ett VPN-konto vid Umeå universitet. Om du inte har ett så kan du beställa det via https://administrationsverktyg.umu.se/Vpn

För att installera klienten på en dator med MacOS gör så här:

1. Öppna en webbläsare och gå till https://vpn.umu.se

2. Logga in med din uppgifter som rör ditt VPN-konto (Umu-id eller VPN-användare).

3. Sidan verifierar vilket operativsystem det gäller. Det kan ta några minuter.
4. Klicka på Download for macOS för att ladda ner klienten på din dator.

5. Öppna filen du laddade ner (anyconnect-macosx-[version]-web-deploy-k0.dmg) och starta installationen genom att klicka på installeraren vpn.pkg.

6. Slutför installationen

7. Starta upp klienten. Du hittar den via /Applications/Cisco/Cisco AnyConnect Secure Mobility Client

8. Ange serveradress: vpn.umu.se och klicka Connect.

9. Logga in med ditt VPN-konto (Umu-id eller VPN-användare).

10. Klicka OK.

Klar! Nästa gång du vill ansluta med VPN startar du Cisco AnyConnect.