Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Såhär gör du för att lägga till en extern medlem i ett forskningsprojekt eller forskargrupp (en person som inte är anställd vid, eller anknuten till, Umeå universitet).

De externa medlemmarna i ett projekt eller en grupp visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar.

 1. Börja med att skapa den nya personen.
  1. I den översta nivån i cms-trädet för Umeå universitet: skapa en ny sida i mappen Externa personer.
  2. Välj sidtypen Extern person och fyll i alla relevanta fält.
  3. Publicera sidan.
  4. Språkväxla till engelska (började du med att skapa den engelska versionen växlar du till svenska).
  5. Fyll i alla relevanta fält.
  6. Publicera.
 2. Tagga sedan projektet eller gruppen med den nya personen
  1. Gå till det projekt eller den grupp där den aktuella personen medverkar.
  2. Under fliken Innehåll, skriv in personens e-postadress i fältet Externa medlemmar. Fältet är ett taggfält som plockar upp de personer som finns inlagda i mappen Externa personer (se punkt 1). Om du lägger in flera externa medlemmar visas de i samma ordningarna som taggarna står skrivna i taggfältet.
  3. Publicera sidan.
 3. Klart!

OBS! Se till att samtidigt tömma fältet Externa projekt-/grupp-medlemmar (äldre version) för att undvika dubbel information.