Externa medlemmar i forskningsprojekt och forskargrupper

Du kan lägga till externa medlemmar i ett forskningsprojekt eller en forskargrupp. Externa medlemmar är personer som inte är anställda vid, eller anknutna till, Umeå universitet.

De externa medlemmarna visas för besökarna under den expanderbara rubriken Projekt-/Grupp-medlemmar.

 1. Börja med att skapa den nya personen
  1. Leta upp Externa personer i sidträdstrukturen inne i Episerver. Klicka längst ut till höger och välj Ny sida.
  2. Välj sidtypen Extern person och fyll i namn och e-postadress. Klicka på Skapa.
  3. Fyll i alla relevanta fält. Publicera sidan.
  4. Språkväxla till engelska (började du med att skapa den engelska versionen växlar du till svenska). Klicka på Webbplatser, välj English, klicka på Sidor.
   Om sidan inte syns i sidstrukturträdet:
   Klicka på kugghjulet längst ner i sidstrukturträdet, Visa endast innehåll på det valda språket ska inte vara förbockat.
  5. Klicka på Översätt och Skapa
  6. Fyll i alla relevanta fält.
  7. Publicera.
 2. Tagga sedan projektet eller gruppen med den nya personen
  1. Gå till det projekt eller den grupp där den aktuella personen medverkar.
  2. Under fliken Innehåll, skriv in personens e-postadress i fältet Externa medlemmar. Fältet är ett taggfält som plockar upp de personer som finns inlagda i mappen Externa personer (se ovan). Om du lägger in flera externa medlemmar visas de i samma ordningarna som taggarna står skrivna i taggfältet.
  3. Gå in under fliken Innehåll, äldre versioner och töm fältet Externa projekt-/grupp-medlemmar (äldre version) för att undvika dubbel information.
  4. Publicera sidan.