Flytta filer mellan kanal eller team i Teams/Sharepoint

Flytta enstaka fil

Om du vill flytta enstaka filer så kan du flytta dem direkt i Teams.

 1. Klicka dig fram till den fil du vill flytta.
 2. Klicka på de tre prickarna efter filens namn och välj sedan Flytta.
  Flytta fil i Teams
 3. Du får nu upp en ruta där du kan välja var du vill flytta din fil. Genom att klicka på pilen kan du bläddra bland mappar, kanaler eller välja ett annat team som du har tillgång till.
  Välja mapp för flytt Teams
 4. Klicka sedan på Flytta.
 5. Nu har din fil blivit flyttad!

Flytta flera filer eller mappar

Om du ska flytta flera filer eller mappar så behöver du använde Sharepoint för att flytta filerna.

 1. Gå till teamet som du vill flytta filerna från och välj fliken Filer.
 2. Längst upp till höger klickar du där det står Öppna i Sharepoint.
  Öppna i Sharepoint
 3. Markera de filer eller mappar du vill flytta.
 4. Klicka sedan på Flytta till.
  Flytta till Sharepoint
 5. Längst till höger får du nu upp en ny ruta där du kan välja var du vill flytta dina filer/mappar.
  Om du vill flytta mapparna till en annan kanal i teamet – klicka på Aktuellt bibliotek och välj vilken mapp du vill flytta till.
  Om du vill flytta till ett annat team – välj då vilket team du vill flytta till.
  Flytta filer från Sharepoint
 6. Klart! Dina filer eller mappar är nu flyttade!