Ladda upp filer i Mediaflow

Arbetsflödet för bilder och filmer i Mediaflow är att alltid utgå ifrån sina Mina filer. Efter att av filen är helt klar för användning (indexering, GDPR-hanterad, undertextad etc.) kan du sedan flytta eller kopiera filen till de gemensamma mappar för att filen ska bli tillgänglig att använda. Beroende på vilken mapp filen ligger i distribueras filen till olika system eller webbplatser.

Ladda upp fil

Gå till menyfliken Mediabank.

Klicka på Mina filer. Eller skapa en undermapp till Mina filer och klicka på den mappen.

Klicka på + Ladda upp i filvisningsvyn eller dra och släpp filer från din dator till filvisningsvyn.