Navigeringsblock i EpiServer

Navigeringsblocket visar automatiskt upp underliggande sidor med rubrik och pufftext i så kallade navigeringspuffar. Samma sak som menyn gör alltså, men på själva sidan.

Blocket används på ”transportsidor” där syftet med sidan enbart är att slussa besökaren längre ner i informationsstrukturen.

  1. Skapa ett navigeringsblock på sidan och namnge det.
  2. Publicera blocket.
  3. Publicera sidan.