Skapa dragspelsmeny i Episerver

  • Rubrikerna i dragspelsmenyn behöver vara tydliga och beskrivande. Det underlättar för läsaren att skapa sig en överblick över sidans innehåll. När menyn är stängd kan läsaren inte skumläsa sidans text, utan enbart navigera med hjälp av rubrikerna.
  • Placera inte för mycket text under samma rubrik. Ha max två textstycken med som mest 600 tecken i varje stycke. Om du vill placera mer text än så under samma rubrik, bör du istället fundera på om innehållet går att gruppera på annat sätt, under fler dragspelsrubriker.
    1. Skriv text som vanligt på sidan. Markera text som ska bli dragspelsrubrik.
    2. Under Format väljer du Dragspelsmeny. Upprepa detta för varje avsnitt som ska finnas i under en dragspelmeny.
  1. Vill du att dragspelsmenyn ska avslutas för att visa vanlig brödtext väljer du Underrubrik H2 eller Styckesrubrik H3 på efterföljande rubrik, eller Avsluta dragspelsmeny om det inte ska läggas någon rubrik i den efterföljande texten.