Skapa porträtt/reportage i Episerver

 1. Logga in i episerver via sidhuvudet eller på umu.se/episerver.
 2. Gå till https://www.umu.se/reportage
 3. Välj fakultet som porträttet/reportaget ska lagras under, skriv in ett namn på reportaget på svenska och/eller engelska. Klicka på ”Skapa porträtt/reportage”.
 4. Fyll i Puffrubrik, välj en puffbild och skriv ett puffinnehåll. Puffinnehåll är det som visas när man drar nyheten för att skapa en puff på en annan sida. Klicka på knappen Skapa.
 5. Fyll i mallen på fliken Innehåll. Du får tips om fälten genom att hovra med musen på fältens namn.
  1. Innehållsansvarig är obligatoriskt att fylla i.
  2. Informationsägare är obligatoriskt att fylla i.
  3. Layout bestämmer om det är ett porträtt eller reportage du skapar. Ett reportage har en toppbild som täcker hela toppytan. Ett porträtt har plats för en fyrkantig bild som är höger eller vänsterställd i toppytan. Här kan du läsa mer om att lägga in en toppbild.
 6. Fyll i mallen på fliken Taggar. Där fyller du i din organisation, om nyheten handlar om någon medarbetare eller forskargrupp och eventuella nyckelord. Var noga med Organisation, Personal och Forskargrupp eftersom det hjälper oss alla att visa upp porträttet/reportaget i olika typer av listningar på umu.se.
 7. Publicera sidan.