Stänga för sen anmälan i Episerver

Det är viktigt att stänga för sen anmälan i både NyA-webben och i Episerver. På så vis får presumtiva studenter samma information om att det inte längre går att göra en sen anmälan både Antagning.se och umu.se. 

Om tillfället endast stängts i Nya, kommer texten ”Gör en sen anmälan” fortsätta att visas vid tillfället på umu.se. För presumtiva studenter ser det alltså ut som att det går att göra en anmälan, men på Antagning.se är tillfället stängt.

Läs om vad som gäller kring sena anmälningar och efterantagning på Medarbetarwebben.

Notera att du:

  • måste ha rollen ”SRW Redaktör utbildning begränsad”  i systemet Personaladministration för att kunna stänga sen anmälan i Episerver
  • stänger sen anmälan via utbildningens sida på umu.se/utbildning
  • kan hantera både svenska och engelska tillfällen från den svenska utbildningssidan.

Så här stänger du för sen anmälan:

  1. Logga in på www.umu.se i övre högra hörnet, med ditt vanliga Umu-id.
  2. Leta på www.umu.se/utbildning reda på den utbildning du vill stänga tillfällen.
  3. Scrolla ner till tillfälleskortet på kurs- eller programsidan och klicka på knappen ”Stäng sen anmälan”.
  4. Bekräfta med OK. Åtgärden stänger anmälningstillfället på umu.se/utbildning och ändrar status till ”Anmälan stängd”. Din ändring syns direkt på umu.se/utbildning.

Knapp "stäng sen anmälan" på tillfälleskort.

Om fel tillfälle stängs

Om något tillfälle råkar bli felaktigt stängt för sen anmälan, går det att rätta till. Kontakta Maria Lundgren på Studentcentrum/Antagningen så hjälper de till.