Stänga för sen anmälan i Episerver

När det inte går att ta emot sent sökande till kurser eller program måste du stänga för sen anmälan.

Det är viktigt att förutom i NyA-webben även stänga för sen anmälan i Episerver. Då nås presumtiva studenter av samma information på både Antagning.se och umu.se om att det inte längre är möjligt att göra en sen anmälan.

Om tillfället enbart stängs i Nya, finns knappen ”Gör en sen anmälan” kvar och tillfället visas i öppet för sen anmälan-listor på umu.se. Förvirrande för presumtiva studenter. För presumtiva studenter ser det alltså ok ut på vår webb men på antagning.se är det stängt, och det tar stopp.

Läs om vad som gäller kring sena anmälningar och efterantagning på Medarbetarwebben.

Notera att du:

  • måste ha rollen ”SRW Redaktör utbildning begränsad”  i systemet Personaladministration för att kunna stänga sen anmälan i Episerver
  • stänger sen anmälan via utbildningens sida på umu.se/utbildning
  • kan hantera både svenska och engelska tillfällen från den svenska utbildningssidan.

Så här stänger du för sen anmälan:

  1. Logga in på www.umu.se/episerver med ditt vanliga Umu-id.
  2. Leta på www.umu.se/utbildning reda på den utbildning du vill stänga tillfällen.
  3. Scrolla ner till tillfälleskortet på kurs- eller programsidan och klicka på knappen ”Stäng sen anmälan”.
  4. Bekräfta med OK. Åtgärden stänger anmälningstillfället på umu.se/utbildning och ändrar status till ”Anmälan stängd”. Din ändring syns direkt på umu.se/utbildning.

Knapp "stäng sen anmälan" på tillfälleskort.

Felaktigt stängt för anmälan

Om något tillfälle felaktigt är stängt för sen anmälan går det bra att kontakta Maria Lundgren på Studentcentrum/Antagningen.