Stänga anmälan i Episerver

För att kunna stänga anmälningstillfällen i Episerver måste du ha rätt roll i Personaladministration. Kontakta institutionens katalogansvariga och din prefekt för att få rätt behörighet.

Du stänger tillfällen för en utbildning via kursens/programmets sida på studentrekryteringswebben umu.se/utbildning. Du kan hantera både svenska och engelska tillfällen från den svenska kurs- eller programsidan.

Obs! Stängning i NyA-webben leder till att utbildningen stängs på Antagning.se. Stängning i Episerver medför att utbildningen stängs på umu.se/utbildning. Det är viktigt att anmälan stängs både i NyA och i Episerver, så att presumtiva studenter får samma information om möjligheten att göra en sen anmälan på såväl umu.se/utbildning som på Antagning.se.

Läs om vad som gäller kring Sena anmälningar och efterantagning i Handbok för utbildningsfrågor.

1. Logga in på

www.umu.se/episerver

Du behöver ha rollen ”SRW Redaktör utbildning begränsad” i Personaladministration. Kontakta din prefekt och institutionens katalogansvariga för att få rätt behörighet. Du loggar in på www.umu.se/episerver med ditt vanliga Umu-id.

2. Gå till www.umu.se/utbildning och leta reda på den utbildning du vill stänga tillfällen för

Använd sökfunktionerna på samma sätt som när du surfar på studentrekryteringswebben i vanliga fall.

3. Stänga tillfällen

Scrolla ner en bit på kurs- eller programsidan och klicka på knappen ”Stäng sen anmälan”.

Bekräfta med OK.

Åtgärden stänger anmälningstillfället på studentrekryteringswebben och ändrar status till ”Anmälan stängd”. Din ändring syns direkt på umu.se/utbildning.

4. Felaktigt stängt för anmälan

Om något tillfälle felaktigt är stängt för sen anmälan – kontakta Maria Lundgren på Studentcentrum/Antagningen.

Stänga för anmälan i Episerver.jpg