Inlägg

Export av Live data i DIP

Denna manual förklarar hur man exportera ”live” data från DIP.

Klicka på Exporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välja enkäten du vill export från

Klicka på ”Kopiera Live länk till Urklipp”

**OBS* För mer hjälp öppna  länken ”Läs mer om hur du skapar en extern datakälla i respektive program eller på webben”**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppna ett nytt Excel blad

Från Data meny klicka på ”from web”  Klistra in URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Organizational account

Klicka på Sign in.

Skriv in ditt UmU-ID samt lösenord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Connect”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på DIP  (då se man data från din enkät på höger sidan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på ”Load

 

 

 

 

 

 

 

Man kan välja Refresh för att uppdatera Live data.

Importera data till DIP från CSV-format

Om du har befintlig data går den att importera till Datainsamlingsplattformen (DIP) genom att använda den csv-import som benämns Importer i DIP.

Surfa till din DIP-miljö (t.ex.  https://dip.prod.its.umu.se/) och klicka på Importer.

Datainsamlingsplattformens huvudsida

Efter inloggning visas uppladdningsvyn, men innan du går vidare och försöker importera filer är det viktigt att kontrollera att filerna har rätt format, samt att du förstår vilken ordning filerna ska importeras.

Observera att persondata-filen behöver importeras först, såvida du inte har anonyma svar. Om du har anonyma svar kan du hoppa över import av personfil, i det läget skapas anonyma respondenter automatiskt för de svar som importeras från datafilen.

För att importen till DIP ska fungera gäller följande för csv-filerna:

 • csv-separator måste vara kommatecken
 • import-filens character encoding måste vara UTF8

OBS:  Använd inte Excel  för att genera CSV filer.  Excel kan endast spara CSV filer med semikolon som separator för svenska användare.  Excel kan inte spara csv-fil i UTF8 format.   Använda något annat program, t.ex  Libre office.

Skapa en persondatafil

Om du har kända respondenter behöver du först skapa en fil för persondata. Detta kan hoppas över om du har anonyma respondenter.

 • Använd angivna kolumnnamn: Personidentity samt ExternalID
 • Generera GUID:s för de respondenter du vill importera
 • Spara filen som en kommasepararad csv-fil på UTF8-format

Skapa datafil (fältgrupper)

Notera att datafilen ska innehålla samma GUID:s som du genererat för de respondenter du importerade i personfilen. Om du jobbar med anonyma respondenter behövs ingen fil med persondata, så då får du börja med att generera GUID:s för dina anonyma respondenter.

 • Använd angivna kolumnnamn: Created och DataOwner
 • Generera GUID:s för de respondenter du vill importera
 • Spara filen som en kommasepararad csv-fil på UTF8-format

 

 

 

 

 

 

 

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

Import av persondata och fältgrupper

Välja den fil du vill ladda upp och klicka på ”Ladda upp”. Notera att du ska börja ladda upp din persondatafil i de fall du inte har anonyma respondenter. Efter att importerna genomförts är det bra att dubbelkolla att enkäten dyker upp i DIP genom att gå in i Exporter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Om csv-filen innehåller siffror i slutet så kommer de att raderas vid importen.

Vad är DIP?

Datainsamlingsplattform (DIP) är en tjänst/plattform för användare som har stora informationsmängder och/eller höga IT säkerhetskrav.

Datainsamlingsplattform hjälper användare som behöver samla in, bearbeta, analysera och lagra/arkivera information.

 

Tjänsten innefattar

 • Möjlighet att samla in information via webb- och/eller mobil, csv-filer och enkätverktyg.
 • För bearbetning och analys finns möjlighet att använda exempelvis PowerBI, SPSS eller Excel.
 • När insamling och analys är slutförd har du möjlighet att exportera din information.
 • 15 samtidiga dataset oavsett insamlingsmetod.
 • 1 GB lagring
 • Nätverksperimeterskydd såsom yttre perimeter, samt logisk separering mellan applikations- och databaslager samt mellan produktions- och verifieringsmiljöer.
 • Trafik mellan anslutande klienter och applikation sker krypterat via SSL (https).
 • Multifaktorsautentisering
 • Inbyggda behörighetsroller med läs, skriv och administrativa rättigheter.
 • Stöd för klassning och behörighetstilldelning på attributnivån inom lagrad data.
 • Backup med RPO (Restore Point Objective) 24 timmar
 • Explicit loggning av administrativa accesser.

 

Vill du ha mer detaljerad information följa länken:
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/fordjupning-it/Sidor/Datainsamlingsplattform.aspx

Har du frågor eller vill ha mer information om Datainsamlingsplattform, kontakta Servicedesk  (www.umu.se/servicedesk)

Skapa en flerspråkig enkät i LimeSurvey

Ibland finns behovet att arbeta med flera olika språk i samma enkät i LimeSurvey.  Det är fullt möjligt men kräver lite extra jobb när man skapar enkäten.

Så här gör du:

 1. Skapa din enkät i LimeSurvey. Då skapas enkäten på det standardspråk du har ställt in.

 2. Klicka på fliken Inställningar och då välj höger pil vid ”Översikt”, sen ’Allmänna inställningar’
 3. Klicka i rutan ”Ytterligare språk” och välja alla de språk du vill använda för din enkät.
 4.  När du valt de språk du vill ha klickar du ”Spara” i övre högra hörnet.
 5.  Nu kan du välja ”Förhandsgranska enkät” från menyraden för att välja det språk du vill granska enkäten på.
 6. Gå tillbaka till Strukturfliken för att börja lägg upp frågor till enkäten. Varje fråga måste vara skriven på alla de språk du valt.