Inlägg

Data uttag till DIP

Har du befintlig data (t.ex en CSV fil) och vill import data till DIP miljö, gör så här:

Surfa till din DIP miljö huvud sidan (t.ex  https://dip.stage.its.umu.se/ ) och klicka på Importer

 

 

 

 

Efter inloggning välja man vad ska importeras till DIP.

Välja den fil du vill ladda upp och klicka på ”Ladda upp”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man måste skapa 2 olika filer för att importera till DIP.   En Data fil och en fil ang. personligt uppgifter.

För CSV filer som DIP tar in gäller följande krav:

 • csv-separater måste vara kommatecken
 • import-filens character encoding måste  vara UTF8

OBS:  Använda inte Excel  för att genera CSV filer.  Excel kan endast spara CSV filer med semikolon som separator för svenska användare.  Excel kan inte spara csv-fil i UTF8 format.   Använda något annat program, t.ex  Libre office.

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en datafil:

 • Använd angivna kolumnnamn.
 • Använd de GUID:s personfilen definierar
 • exportera fliken som Kommaseparaerad csv på ITF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en personfil:

 • Använd angivna kolumnnamn.
 • Använd de GUID:s personfilen definierar
 • exportera fliken som Kommaseparaerad csv på ITF8-format

OBS:  kontrollera resultat innan du importera till DIP med ett annat program.  t.ex Notepad++

 

Dessa filerd ge en grundläggande importstrukturen som DIP kräver.

Minns att exportera fliken som kommaseparerad CSV i utf8-format, och alltid kontrollera resultatet  innan import med ett annat program (t.ex notepad++)

Importera filer till DIP.  Får  du ingen felmeddelande  har importering lyckat.  Dubbel kolla i exporter att personerna har kommit in.

 

Vad är DIP?

Datainsamlingsplattform (DIP) är en tjänst/plattform för användare som har stora informationsmängder och/eller höga IT säkerhetskrav.

Datainsamlingsplattform hjälper användare som behöver samla in, bearbeta, analysera och lagra/arkivera information.

 

Tjänsten innefattar

 • Möjlighet att samla in information via webb- och/eller mobil, csv-filer och enkätverktyg.
 • För bearbetning och analys finns möjlighet att använda exempelvis PowerBI, SPSS eller Excel.
 • När insamling och analys är slutförd har du möjlighet att exportera din information.
 • 15 samtidiga dataset oavsett insamlingsmetod.
 • 1 GB lagring
 • Nätverksperimeterskydd såsom yttre perimeter, samt logisk separering mellan applikations- och databaslager samt mellan produktions- och verifieringsmiljöer.
 • Trafik mellan anslutande klienter och applikation sker krypterat via SSL (https).
 • Multifaktorsautentisering
 • Inbyggda behörighetsroller med läs, skriv och administrativa rättigheter.
 • Stöd för klassning och behörighetstilldelning på attributnivån inom lagrad data.
 • Backup med RPO (Restore Point Objective) 24 timmar
 • Explicit loggning av administrativa accesser.

 

Vill du ha mer detaljerad information följa länken:
https://projekt.aurora.umu.se/projekt/fordjupning-it/Sidor/Datainsamlingsplattform.aspx

Har du frågor eller vill ha mer information om Datainsamlingsplattform, kontakta Servicedesk  (www.servicedesk.its.umu.se)

Vad är MFA?

Multifaktorautentisering (MFA) är en autentiseringsmetod där en datoranvändare beviljas åtkomst till ett program endast efter att ha presenterat identifiering för en autentiserad person.

När organisationer och arbetsplatser utvecklas, utövas mindre kontroll över enheter, tjänster och nätverks som ledar till ett gap i de traditionella säkerhetsverktygen.  Säkerheten måste ökas, så autentiseringen måste förstärkas för att skydda mot legitimationsstöld.

Multifaktorautentisering (MFA) lägger det extra lager skydd ovanpå ditt användarnamn och lösenord.

Skapa en flerspråkig enkät i LimeSurvey

Ibland finns behovet att arbeta med flera olika språk i samma enkät i LimeSurvey.  Det är fullt möjligt men kräver lite extra jobb när man skapar enkäten.

Så här gör du:

 1. Skapa din enkät i LimeSurvey. Då skapas enkäten på det standardspråk du har ställt in.

 2. Klicka på fliken Inställningar och då välj höger pil vid ”Översikt”, sen ’Allmänna inställningar’
 3. Klicka i rutan ”Ytterligare språk” och välja alla de språk du vill använda för din enkät.
 4.  När du valt de språk du vill ha klickar du ”Spara” i övre högra hörnet.
 5.  Nu kan du välja ”Förhandsgranska enkät” från menyraden för att välja det språk du vill granska enkäten på.
 6. Gå tillbaka till Strukturfliken för att börja lägg upp frågor till enkäten. Varje fråga måste vara skriven på alla de språk du valt.