Taggarkiv: epi

Återställa slängt och borttaget innehåll från papperskorgen (Episerver)

Allt innehåll som du slängt i Episerver under de senaste 30 dagarna kan du hitta och återställa från papperskorgen.

Papperskorgen hittar du under det nedre kugghjulet i trädstrukturen:

 

När du sedan öppnat papperskorgen kan du lista efter innehållets namn, datum när innehållet slängdes eller namnet på den som slängt det.

När du hittat det innehåll du vill återställa, markerar du raden och väljer Återställ längst ut i högerkanten.

Sökning av block, dokument och formulär i Episerver

För att söka på alla dokument, block och formulär för umu-webben behöver Root i sidträdstrukturen markeras. Då görs sökningen även i ”För denna Sida” vars innehåll är kopplat till en specifik sida. 

Gör såhär 

Markera Root överst i sidstrukturträdet. (Om Root inte är markerad finns det risk att du inte hittar det du letar efter.) 

Gå sedan till mappstrukturen och markera flik för block, media eller formulär, beroende på vilken innehållstyp du söker. Markera För alla webbplatser eller EPiServer Forms överst i mappstrukturen. 

Skriv det du söker efter i fältet Sök. Sökmotorn letar nu även på sidor och i block under För denna sida och För detta block. 

Redigera, ta bort och radera välkomstbrev

Vad som gäller kring välkomstbrev till nyantagna studenter finns på Medarbetarwebben. Där hittar du även malltexter på både engelska och svenska att utgå ifrån.

Här finns en övergripande guide för hur du skapar välkomstbrev i Episerver

Vanliga frågor om Välkomstbrev hittar du i inlägget Välkomstbrev FAQ

Redigera välkomstbrev

Du kan när som helst under terminen komplettera och redigera ett välkomstbrev.

 1. Du behöver vara inloggad för att se välkomstbrevet och för att komma åt redigeringsformuläret där välkomstbrevet kan uppdateras.
 2. Klicka på välkomstbrevet på program- eller kurssidan, ändra och publicera om.

Ta bort, radera välkomstbrev

Ibland blir det fel och ett välkomstbrev kan behöva plockas bort.

Du behöver ha rollen webbredaktör för att kunna radera välkomstbrev i Episerver. Om du själv inte har rollen kontaktar du den som är webbredaktör på din institution för att få hjälp.

Så här tar du bort ett välkomstbrev:

 1. Logga in i Episerver
 2. Sök fram rätt program eller kurs. Det kan du göra via webben eller inne i Episerver. Kontrollera att program- eller kurskoden stämmer.
 3. Klicka på det välkomstbrev som ska raderas. Kontrollera att det är rätt välkomstbrev och att anmälningskoden för program- eller kurstillfället stämmer.
 4. Välj alternativet ”Flytta till papperskorgen”
 5. Klart

 

 

Åtgärda icke-tillgängliga dokument publicerade på umu.se

För att komma åt tillgänglighetsbristerna bland dokumenten publicerade på våra publika webbar, till exempel umu.se, behöver vi börja någonstans. Målet på sikt är att alla dokument ska vara 100 procent tillgängliga, men de värsta problemen att komma till rätta med är dokument som är inskannade som bilder (och därmed inte maskinläsbara) och dokument som saknar PDF-taggar. 

Skärmbild från Siteimprove som visar rapporten om otillgängliga dokument

Denna rutin vänder sig till dig som är webbredaktör för umu.se och/eller Aurora, och som får rapporter från Siteimprove om icke-tillgängliga dokument. 

I rapporterna från Siteimprove är dessa problem beskrivna i var sin kolumn (Maskinläsbar och PDF-taggar). Det finns även en kolumn för andra problem, men dessa är inte lika prioriterade som de två som beskrivs här. 

Varför är dokument som är inskannade som bilder (ej maskinläsbara) ett problem? 

De går inte att läsa med skärmläsare och sökmotorer kan inte ge träff på innehållet. 

Varför är dokument utan PDF-taggar ett problem? 

Utan taggar i går det inte att navigera i dokumentet för den som använder tangentbord och skärmläsare kan inte förstå strukturen i dokumentet. 

Om signerade dokument 

Dokument som kräver underskrift för att vara giltiga (till exempel avtal eller beslut) bör signeras med digital signering i stället för att skannas. Om detta inte är möjligt eller praktiskt att genomföra med de gamla dokument du får i din rapport över otillgängliga dokument, bör du publicera dokumentet utan signatur på webbplatsen och se till att det signerade exemplaret är diariefört.  

Rutin för att åtgärda otillgängliga dokument 

 1. Ska dokumentet publiceras som dokument?

  Besluta om dokumentet fortfarande ska finnas publicerat på webben, och i så fall om det ska finnas som dokument eller som en vanlig sida på webbplatsen, vilket har många fördelar.

 2. Jobba om dokumentet i Word.

  Hitta originaldokumentet (troligen i Wordformat) eller skapa en ny version av dokumentet med hjälp av OCR (Optical Character Recognition). Använd Words inbyggda tillgänglighetskontroll för att kontrollera att det nya dokumentet är tillgängligt.

  1. Om du inte kan få tillgång till originalet, använd OCR i Adobe Acrobat Pro på det inskannade dokumentet.
  2. Om du inte har tillgång till Adobe Acrobat Pro, prova att använda OCR i detta onlineverktyg: https://www.onlineocr.net/.
 3. Skapa en ny tillgänglig PDF

  Skapa en ny pdf av dokumentet med hjälp av Words inbyggda tillgänglighetskontroll. För att PDF-taggarna ska bli rätt är det viktigt att du använder wordmallens formatmall med olika rubriknivåer.

  Obs! Kom ihåg att kontrollera stavning och att dokumentet använder våra nya tillgänglighetsanpassade mallar innan du gör en ny pdf av det.

 4. Ladda upp det nya dokumentet och radera det gamla

  Ladda upp och publicera det nya dokumentet i Episerver och uppdatera eventuella länkar till dokumentet.

  Flytta det gamla otillgängliga dokumentet till papperskorgen i Episerver. 

Länk till pressbild på personlig sida

Du kan lägga till en länk till en högupplöst pressbild i Mediabanken i fältet Pressbild. Lägg till en länk genom att högerklicka på bilden i Mediabanken och välja ”kopiera länkadress”.

För detta krävs att en högupplöst bild finns inlagd och som extern bild i MediabankenHar Inhousebyrån tagit bilden kan de hjälpa till. Tänk också på att redan vid beställning av porträttfotografering från Inhousebyrån ange om du vill använda bilden som pressbild. Behöver du hjälp med att göra en pressbild som är tagen av någon annan än Inhousebyrån åtkomlig kontaktar du Servicedesk.

Finns pressbilden inte i Mediabanken?

Har Inhousebyrån tagit bilden kan de hjälpa till. Tänk också på att redan vid beställning av porträttfotografering från Inhousebyrån ange om du vill använda bilden som pressbild. Behöver du hjälp med att göra en pressbild som är tagen av någon annan än Inhousebyrån åtkomlig kontaktar du Servicedesk.

Mediabanken

Inhousebyrån

Servicedesk

Ta bort 2:a i program- eller kurslänk

En utbildning får en 2:a i url:en när en utbildning av olika anledningar gjorts om så pass mycket att det blir ett helt nytt program och den gamla fortfarande har tillfällen som är aktuella i de läsår som visas på webben. Detta sker automatiskt när utbildningarna importeras från Selma till Episerver.

Läs här varför det ibland visas en 2:a i url:en och vad du bör tänka på innan du tar bort 2:an i url:en och vad som påverkas.

Gör så här

 1. Gå till sidan som du ska ändra url:en på.
 2. Klicka på ikonen Alla egenskaper så att du ser alternativen ovanför innehållet på sidan.
 3. Klicka i fältet Namn i URL och ta bort siffran 2 sist i url:en
 4. När du är klar klickar du på Publicera.

 

Kontaktperson för program och kurs

Uppgifter om Programmet ges av/ Programme is given by och Kontaktpersoner för programmet är/ Contact persons for the programme are på program- och kurssidor på utbildningswebben för presumtiva studenter hämtas från Selma och redigeras där. Här ser du från vilka fält i Selma uppgifterna hämtas från:

Kontaktperson för programmet/kursen

Visar vem som är kontaktperson för programmet/kursen, uppgiften visas tillsammans med kontaktformuläret längre ner på program- och kurssidan. Redigeras i Selma under Kurstillfälle, flik ”6. Kontakt”>Adress > Lägg till kontakt:

 • Program/kurs tillfälle -> Kontakt -> Kontakt -> Namn
 • Program/kurs tillfälle -> Kontakt -> Kontakt -> E-post

Programmet/kursen ges av

Visar vilken institution eller enhet som ger programmet/kursen. Redigeras i Selma under Kurstillfälle, flik ”6. Kontakt” > Adress:

 • Program/kurs-tillfälle -> Kontakt -> Adress -> Enhetens namn
 • Program/kurs-tillfälle -> Kontakt -> Adress -> Webbsida

 

Undanta *märkt kurs eller kurspaket från radering i Episerver

När en kurs eller ett kurspaket är nedlagt, ersatt av ett nytt med annan kurskod eller fått en ny kursplan ska den gamla sidan plockas bort från Episerver. Här beskrivs ingående om stjärn-märkta kurser, kurspaket och program.

Men, om en kurs eller ett kurspaket är vilande och kommer att erbjudas igen inom de närmaste terminerna är det möjligt att göra ett undantag från radering. Detta avgör ansvarig fakultet eller institution hur man vill hantera. Om en stjärn-märkt kurs undantas är det viktigt att det tydligt framgår när den planeras att ges nästa gång.

Gör så här för att undanta kurs/kurspaket:

 1. Öppna kursen/kurspaketet i Episerver
 2. Redigera sammanfattningen med uppgifter om när utbildningen planeras att ges nästa gång
 3. Bocka i rutan Undanta från radering (se bild)
 4. Publicera  sidan

Kursen/kurspaketet är nu undantaget från automatisk avpublicering i Episerver.

Radera *märkt program i Episerver

När ett program är nedlagt, ersatt av ett nytt med annan programkod eller fått en ny utbildningsplan ska den gamla sidan plockas bort från Episerver. Här finns information om *märkta kurser, kurspaket och program.

 

Så här raderar du ett *märkt program:

1. Leta reda på programmet i strukturen.

2. Markera programmet.

3. Klicka på de tre strecken och välj alternativet Flytta till papperskorg/Move to Trash.

4. Du behöver även kasta bort eventuellt mappar och innehåll i mediafliken – exempelvis bilder, intervjupuffar, textblock, vanliga frågor som är relaterat till det specifika programmet.

Skulle du sakna något senare, finns allt innehåll på umu.se finns arkiverat i webbarkivet.

Lista forskningsinnehåll – forskningsprojekt och forskargrupper

Det finns några olika block du kan använda för att lista forskningsprojekt och forskargrupper på en sida på umu.se.

Gemensam listning – forskningslistning

Med blocket Forskningslistning får du en lista som både inkluderar forskningsprojekt och forskargrupper. Det är bra att använda om du vill ge besökaren en bild av den forskning som pågår inom en viss verksamhet eller ett område, där uppdelningen av projekt och grupp inte tillför något.

Du kan som vanligt filtrera innehållet i blocket med hjälp av taggar:

 • Organisation (till exempel en institution)
 • Personal
 • Nyckelord
 • Forskningsområde
 • Externa finansiärer
 • Forskargrupp
 1. Skapa ett nytt block av typen Forskningslistning.
 2. Fyll i en rubrik
 3. Fyll i hur många objekt du vill listan ska innehålla (om du anger 0 kommer alla objekt med)
 4. Ange hur den ska filtreras
 5. Ange vilka filter som ska definiera innehållet i listan. (Obs! Ju fler filterfält du använder desto färre träffar kommer du få.)

Lista enbart forskningsprojekt

Om du vill ha en lista med enbart forskningsprojekt använder du blocket Lista forskningsprojekt.

 1. Skapa ett block av typen Lista forskningsprojekt.
 2. Ange vilka filter som ska definiera innehållet i listan. (Ju fler filterfält du använder desto färre träffar kommer du att få.)
 3. Välj antal projekt i listan (om du anger 0 kommer alla objekt med i listan).
 4. Ange en eventuell rubrik för listan.
 5. Ange vilka typer av projekt du vill att listan ska innehålla (du kan välja flera).
 6. Publicera blocket och dra in det på sidan där listan ska vara.

Lista enbart forskargrupper

Använd det generella listblocket, se manual.