Taggarkiv: funktionsbrevlåda

Konfigurera delad e-postlåda Outlook (iPhone)

Konfigurera delad e-postlåda, även kallad funktionsbrevlåda, i mobila enheter

För att koppla upp en delad e-postlåda i din mobila enhet krävs det att du ansluter den med IMAP/SMTP men med olika autentiseringsuppgifter för inkommande och utgående.

För att få tillgång till en funktionsbrevlåda behöver man

 • ha behörighet,
 • veta e-postlådans adress (ex test.servicedesk.its@umu.se)
 • den delade postlådans namn (ex itssd.7540)

1. Gå in i inställningar och välj Office symbolen

2. Välj Hoppa över

3. Fyll i e-postadress till delad postlåda och klicka på Lägg till konto

4. Klicka på Inte Exchange och sen Ändra kontoleverantör

5. Klicka på IMAP

6. Fyll i inställningar för in- och utgående server.

Server för inkommande: mail.ad.umu.se
IMAP-port: 993
Portsäkerhet: SSL
Användarnamn för inkommande: ditt_användarnamn@ad.umu.se\delade_postlådans_namn
Lösenordet: ditt Umu-id lösenord.

Server för utgående: mail.ad.umu.se
IMAP-port: 587
Portsäkerhet: STARTTLS
Användarnamn för utgående: ditt_användarnamn@ad.umu.se
Lösenordet: ditt Umu-id lösenord.

7. Klicka på Logga in.

 

Konfigurera delad e-postlåda Mail (iPhone)

Konfigurera delad e-postlåda, även kallad funktionsbrevlåda, i mobila enheter

För att koppla upp en delad e-postlåda i din mobila enhet krävs det att du ansluter den med IMAP/SMTP men med olika autentiseringsuppgifter för inkommande och utgående.

För att få tillgång till en funktionsbrevlåda behöver man

 • ha behörighet,
 • veta e-postlådans adress (ex test.servicedesk.its@umu.se)
 • den delade postlådans namn (ex itssd.7540)

Mail

Det finns flera e-post-appar för att ansluta en delad e-postlåda via IMAP. Här visar vi inbyggda Mail.

1. Gå in i inställningar och välj E-post -> Konton -> Lägg till konto

2. Välj Annat.

3. Välj Lägg till e-postkonto

4. Fyll i e-postadress till delad postlåda och lösenord till ditt konto.

5. Fyll i inställningar för in- och utgående server. Användarnamnet för inkommande är lite speciellt och har formatet: ditt-användarnamn@ad.umu.se\postlådans-kontonamn

 • För att vara säker på vad den delade postlådans kontonamn är (inte e-postadressen!) så kan ni kolla med ITS.

Medan användarnamn för utgående är: ditt-användarnamn@ad.umu.se
Lösenordet är lösenordet till ditt användarnamn

Server för inkommande: mail.ad.umu.se:993
Server för utgående: mail.ad.umu.se

6. Klicka på nästa och på sista rutan klicka spara.

Konfigurera delad e-postlåda i Android

Konfigurera delad e-postlåda, även kallad funktionsbrevlåda, i mobila enheter

För att koppla upp en delad e-postlåda i din mobila enhet krävs det att du ansluter den med IMAP/SMTP men med olika autentiseringsuppgifter för inkommande och utgående.

Android

Det finns flera e-post appar för att ansluta en delad e-postlåda via IMAP och det fungerar normalt bra att läsa e-post men inte alltid att skicka.

Generellt
För att lägga till delade e-postlådan i den inbyggda e-postappen följer du den generella instruktionen nedan.

Gå till Inställningar i telefonen, rulla ner till Konton och klicka på Lägg till konto.
Välj att lägg till e-postkonto och fyll i uppgifterna enligt nedan i avsedda fält.

E-postadress: adressen till din delade e-postlåda
Lösenord: ditt lösenord

Serverinställningar:

Inkommande server: IMAP, mail.ad.umu.se, 993, SSL/TLS, Lösenord
Användarnamn inkommande: Umu-id@ad.umu.se\delade_postlådans_namn
Lösenord inkommande: ditt lösenord

Utgående server: SMTP, mail.ad.umu.se, 587, STARTTLS, Lösenord
Användarman: Umu-id@ad.umu.se
Lösenord: ditt lösenord

Gmail-appen
Det är verifierat att både inkommande och utgående e-post fungerar som den ska via delade e-postlådan om man lägger in den i Gmail-appen via IMAP.
Se instruktion nedan:

1. Öppna Gmail-appen och klicka på meny uppe till vänster, gå till Inställningar och välj Lägg till konto

2. Välj Övrigt och fyll i e-postadressen till den delade e-postlådan och klicka på Manuell inställning

3. Klicka på Personligt (IMAP) och fyll lösenordet till ditt konto

Inkommande serverinställningar
Användarnamn skriver du: Umu-id@ad.umu.se\delade_postlådans_namn
Lösenord fylldes i på sidan innan
Server: mail.ad.umu.se
Klicka Nästa och inställningarna verifieras

Utgående serverinställningar
Se till att Kräv inloggning är aktiverat
Användarnamn: Umu-id@ad.umu.se
Lösenord: ditt lösenord
SMTP-server: mail.ad.umu.se
Klicka Nästa och inställningarna för utgående e-post verifieras

Kontoalternativ
Välj hur ofta e-post ska hämtas och notifieringar mm
Klicka Nästa och kontot skapas

Välj sedan kontonamn, det kommer synas i appen för att identifiera vilken e-postlåda du är i.
Ditt namn, det namnet är det som syns när du skickar e-post. Ska normalt ändras till namnet på den delade e-postlådan.
Klicka Nästa och det är klart att användas via Gmail-appen.

Öppna en delad e-postlåda i Outlook (MacOS)

En funktionsbrevlåda/mapp delas med dig

Om en annan användare har delat en inkorg, primär kalendermapp eller primär kontaktmapp med dig använder du den här metoden.

Så här öppnar du den delade mappen:

 1. Arkiv-menyn välj Öppna och klickar sedan på Annan användares mapp
 2. Klicka på Sök efter användare
 3. Skriv in namnet på person/funktionsbrevlåda som du har tillgång till
 4. Om du har flera Microsoft Exchange-konton klickar du på det konto som du vill använda för att öppna den andra användarens mapp på popup-menyn Konto
 5. popup-menyn Mapptyp klickar du på Kalender, Adressbok eller Inkorgen och sedan på Öppna
 6. Den delade mappen visas i navigeringsfönstret.

Du är ombud för en annan användares postlåda

1. Starta Outlook, gå till menyn Outlook och välj Inställningar…

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gå till Konton och välj till UMU-konto och klicka på Avancerat …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klicka på + under Personer som jag är ombud för: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sök efter brevlådan du vill hantera, välj och klicka sedan på Lägg till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Så här ska det se ut när du lagt till en brevlåda, du kan nu välja OK och stänga inställningarna.