Taggarkiv: indexera

Märka filer i Mediaflow

Märka en eller flera filer

Du kan antingen märka filer en och en eller flera samtidigt om de ska ha samma information. Du markerar flera filer genom att hålla inne Shift eller Ctrl/Cmd. Fälten Filnamn och Benämning kan dock inte vara samma som andra filer.

Fliken Indexering

Under fliken Indexering i den högra infopanelen lägger du till grundläggande information om filen/filerna.

Sökord

I den här rutan anger du sökord för att det ska bli enklare att hitta filen vid en sökning antingen i Mediaflow eller andra systemintegrationer som t.ex. Episerver.

Tänk på att:

  • lägga till många sökord som beskriver bilder är bra för sökbarheten men de också vara relevanta
  • även beskriva känslan eller känslor i bilden

Du kan välja att systemet ska lägga till dina sökord i pluralform automatiskt genom att klicka i Lägg till pluralform. Du kommer också få förslag på liknande sökord som du skriver in vilket kan vara hjälpsamt.

Ska du lägga in ett ord eller namn som har två eller fler ord lägger du till citationstecken runt de orden. T.ex. ”medicinska fakulteten”.

Innehåller bilden konstverket Norra skenet behöver du lägg in det som sökord med citationstecken ”Norra skenet”. Konstverket har vi tidsatt avtal på och därför behöver vi kunna spåra dessa bilder.

Rating och färgmärkning

Används inte.

Benämning

Ange en titel för bilden.

Beskrivning

En utförlig beskrivning som beskriver filens innehåll. Lägg till namn på personer i bild för att de ska bli sökbara.

Alt-text

Ange alltid Alt-text som kortfattat beskriver vad filen (motivet) visar. Syftet med alt-texten är att människor med nedsatt syn kan få texten uppläst och då kunna tillgodogöra sig kommunikationsvärdet i bilden. Det är viktigt från tillgänglighetssynpunkt att vi har bra alt-texter.

Alt-texter ska:

  • Vara kortfattat beskrivande (8-80 tecken, absolut max 150 tecken). Tänk dig att du läser upp sidan för någon i telefon. Den beskrivning du då ger av en bild, är en bra startpunkt för att formulera alt-texten.
  • Skilja sig från den vanliga titeln, rubriken och beskrivningen av bilden i Mediabanken.
  • Inte börja med ”Bild av…”, ”Länk till…” eller ”Klicka här för att gå till…”. Skärmläsare berättar ändå för sina användare vad som är en bild eller en länk, så de extra orden blir bara störande.
  • Ha normal interpunktion – till exempel avslutas med punkt – eftersom alt-texten läses upp med annan text.

Fotograf

Ange alltid den fotograf som tagit bilden, filmat eller gjort illustrationen . En fotograf, oavsett om den är yrkesfotograf eller amatör, har alltid kvar sin ideella rätt till sin verk oberoende av vad man avtalat om för nyttjanderätt. Det innebär att en fotograf alltid har rätt att få erkännande för sitt verk, det vill säga att fotografens namn ska anges vid publicering av en bild.

Fotodatum

Detta datum kommer oftast med från kameran när bilden/filmen togs. Om det inte finns kan du ange det.

Viktiga instruktioner

Om det finns begränsad användning av filen ska den informationen vara under fliken Licens.

Övrig information

Anges om det finns något annan information kring filen.

Medverkande i bild (Qbank)

Information om de personer som finns i bilden som kommer från den tidigare mediabanken Qbank. Detta fält ska inte fyllas i för nya bilder som laddas upp i Mediaflow utan medverkande i bilder hanteras av fliken Personer i högra infopanelen.