Inlägg

Min Första enkät i LimeSurvey

Vill man starta en LimeSurvey enkät för att börja med insamling,  surfa till din huvud sidan Stage miljö ( Alltid börja i Stage!  ) och klicka på LimeSurvey.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS  Som admin, för att komma till inloggningen måste man skriva /admin till slut av menyrad.

 

 

Logga in med dina autentiseringsuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på Lista Enkäter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att börja din första enkät, klicka på ”Skapa en ny enkät”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylla i enkätens namn och beskrivningen och klicka på Spara (i topp höger hörn). Din enkät sparas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om man klicka på Inställningar flik och då Översikt ser du olika inställningar man kan ändra. (t.ex  Vill du ha din enkät i flera språk, kan man klicka på Språk och lägg till olika språk enkät ska publiceras i.  Är alltid bra att fylla i din Administratör och Ägare epost adress om man har frågor eller fel med enkät)

OBS**  Vid ändringar av inställningar måste man alltid klicka på Spara i topp höger hörn.

 

Nu kan du börja med att skapa frågor och fråga grupper.
LimeSurvey har många olika fråga typer och det är alltid bäst att vara bekvämt med dom olika fråga typ och vilken typ av svar dom ge.  För att se alla olika typ av frågor i LimeSurvey klicka här.  (Tip…  är bra att ha skissat ut i förväg hur du vill att din enkät ska ser ut.  Det sparas mycket tid)

Klicka på fliken ”Struktur”

Är här du börja skriva dina frågor.

Finns Fråga grupp och frågor.  Vill man samla alla frågor av samma typ, skapa en Fråga grupp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minns att klicka på SPARA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu välja man KOD för din fråga.  Varje kod måste vara unik.  Man kan inte ha 2 frågor med samma kod.  Jag har valt Q1 (för question 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För enkelhets skull har jag valt Radio lista.
Skriv din fråga (och klicka på Spara)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har du skapat första fråga.  Men ser man en ”Varning” under Typ.  Vi måste helt enkelt ge respondenter något svar att välja.

Klicka på Varning och här kan man skriva in alla olika svarsalternativ till din fråga.  Minns att, som din fråga kod, måste Svars kod också vara unik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv in alla svars alternativ du vill ha (för att lägg till rad, klicka på PLUS tecken till höger end av rad.  SPARA dina svarsalternativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätt att lägga alla frågor till din första enkät.

När du är klar kan du fortsätt med Test av din enkät, samt utvärdering av svar, felsökning (om det behövs), test utskick m.m.

 

 

 

 

Storutskick till deltagare i LimeSurvey

Det är viktig att minns vid utskick av enkät till respondenter att ni vet begränsning i dina mail utskick.

Mailserver på UmU tillåt utskick av 20000 mail/timme eller 15000 mail/dag/person på normalt sett.  Så, om en person skickas ut 15,000 mail, där finns bara 5000 mail kvar som kan skickas denna timme.  Spam filer stoppas allt annat.

Har du en större lista av respondenter för en enkät i LimeSurvey är det viktig att meddela ITS.  Man måste lägg ett Servicedesk ärende och önskar undantag via Spamfilter så att alla mail skickas  på en gång till respondenter.

Det är också viktig att vet att, vid utskick, mail  måste sändas från en @umu.se adress för att inte stoppas av Spamfilter.

I LimeSurvey har man en begränsning av 500 mottagare per mail vid utskick.

För att kolla utskick adress klicka på din enkät, Inställningar flik, Allmän inställningar, Administratörens e-post adress.
Det är också viktig att du redigera ”bounce e-post adress” till din enkät administratörs epost adress också så att finns där problem får du mail om det.

Val av svar vid Manuellt export från LimeSurvey till DIP

När svar exporteras manuellt från Limesurvey: ta hänsyn till export valet av Kompletta/ofullständiga.

Vill du exportera över alla svar, oavsett komplett eller inte, måste du manuellt välja vilket svar du vill få över.

 

Man kan välja att exportera endast kompletta svar, endast ofullständiga svar eller ALLA svar, beroende på val under Allmän/Svar status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en flerspråkig enkät kan du välja att exportera en eller alla språk samtidigt.

 

 

 

 

 

 

Exportera svar från LimeSurvey till DIP

När enkäten är stängt och man vill exportera deltagares svar från LimeSurvey till DIP, gör så här:

I LimeSurvey enkät, klicka på fliken ’Inställningar’ och då från menyrad, välj Svar, Svar och statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var säkert under Svarssammanfattning att du faktiskt har svar att exportera.

Välja Exportera då Exportera svar från menyrad.

 

 

 

 

 

Vid nästa ruta, bocka in ITS-Dip. (Vill man ha alla svar, var säkert att under”Område” har alla svar väljat (numerisk).  Vill du ha bara en viss del svar, måste du ange exakt vilket svar (numerisk) du vill ha.

Då klicka på ”Exportera” i top höger hörn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När exporten är klar får du en liten rapport som berätta att exporten är klar, hur många svar du har lyckat att exportera.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du får ”failed” svar, se manual inlägg ”Felsöka failed export från LimeSurvey till DIP”