Inlägg

Skapa ett nytt Zoommöte

När du vill skapa ett möte via zoomappen måste du först ladda ner appen och logga in med SSO (umu-id).

Du kan enkelt ladda ner zoomappen till din dator här: https://zoom.us/download

 1. När du laddat ner appen väljer du att logga in via SSO
  .
 2. I nästa steg för ”Company Domain” skriver du ”UMU” och klickar på ”continue”

 3. Logga in med ditt umu-id som vanligt

Nu kan du använda Zoom på din dator och har tillgång till ett flertal olika funktioner för att både skapa möten och ansluta till andras möten m.m.

OBS! Det går även att komma åt sitt konto och möten via webben, använd då länken www.zoom.umu.se. Se till att klicka på log in.

Skapa ett möte

”Instant meeting”

När du vill skapa ett spontant möte som ska äga rum nu kan du klicka på ”New meeting”. Här ifrån kan du bjuda in deltagare via e-post eller söka bland kontakter inom UmU.
Via kontaktlistan ser du vilka kontakter inom Umu som är tillgängliga vid det specifika tillfället. Du ser ditt ”Meeting ID” högst upp i Zoomfönstret, denna kod kan du kopiera och skicka till deltagare som du vill ska ansluta till just detta zoommöte.

”Scheduled meeting”

När du vill skapa eller schemalägga ett möte för en specifik tidpunkt kan du göra detta genom att trycka på Schedule. Då får du upp den här menyn.

I denna meny väljer du rubrik för sitt möte, datum, hur långt mötet ska vara och andra funktioner. (Obs! Mötet kommer inte avslutas efter den angivna tiden, det är mer en indikation till dina mötesdeltagare hur länge mötet kommer pågå)

 • Meeting ID kan du välja som ditt personliga ID eller välja ”generade automatically” om Zoom ska autogenerera ett ID för mötet..
 • Bockar du i Password kommer deltagaren behöva skriva in ett lösenord för att ansluta till mötet, som du valt.
 • Under Video kan man välja om värden och deltagarna ska ha video på när de först ansluter till mötet.
 • Audio avgör vilken ljudkälla du väljer att spela in din röst med, exempelvis hörlurar eller datorns inbyggda mikrofon.
 • Under Calendar kan du välja att importera det bokade mötet till Google, Outlook eller annan kalender. Då skapas en kalenderhändelse med information om zoommötet inklusive möteslänk. Denna kalenderhändelse kan du använda för att bjuda in deltagare till mötet. Du kan skicka vidare kalenderhändelsen till kollegor eller kopiera möteslänken och klistra in i t.ex. lärplattform.
 • Väljer du att skapa ett recurring meeting kommer samma möte kunna användas under en längre tid vid flertal mötestillfällen. Mötet kommer då ha samma meeting ID/möteslänk under denna period. Ett recurring meeting kan vara användbart när du planerar uppföljande samtal, eller för möten med studenter då du vill dela en och samma länk till alla. På detta sätt slipper man starta ett nytt möte varje gång med ett nytt meeting ID.
 • Advanced Options ger en ytterligare val att anpassa sitt möte efter sina preferenser.
  • Här väljer du t.ex. om deltagarna ska kunna starta upp Zoommötet även om du inte är närvarande (Enable join before host), ett väntrum (Enable wainting room) för att manuellt släppa in deltagare i mötet. Här kan du även sätta en alternativ mötesvärd (alternative host) som då får högre rättigheter i det aktuella zoommötet.

Starta ditt möte

Du startar dina schemalagda möten via Zoomappen på din dator, alternativt via ditt konto på webben via www.zoom.umu.se.
För att starta dina möten klickar du på Start i din personliga kalender.