Inlägg av Jonas Mattebo

Ta bort ett kalenderevenemang i Episerver

Det är enbart webbredaktörer som kan ta bort kalenderevenemang i Episerver. Leta upp evenemanget i sidträdstrukturen till vänster. Evenemangen lagras i mappar efter fakultet, år och månad Markera evenemanget i sidstrukturen och öppna menyn Välj Flytta till papperskorgen Klart  

Navigeringsblock i EpiServer

Navigeringsblocket visar automatiskt upp underliggande sidor med rubrik och pufftext i så kallade navigeringspuffar. Samma sak som menyn gör alltså, men på själva sidan. Blocket används på ”transportsidor” där syftet med sidan enbart är att slussa besökaren längre ner i informationsstrukturen. Skapa ett navigeringsblock på sidan och namnge det. Publicera blocket. Publicera sidan.

Navigeringspuffblock i EpiServer

Navigeringspuffblocket ger dig möjlighet att lyfta innehåll utan att ange en bild. Navigeringspuffar används för att länka till informationssidor. Puffar med bild används för att lyfta fram och locka till läsning av redaktionellt material, som ofta innehåller bilder. Skapa ett navigeringspuffblock Blocket behöver innehålla 2-4 navigeringspuffar för att kunna publiceras. Skapa ett navigeringspuffblock på önskad […]

Skapa kalender- och nyhetslista i tvåspalt

Du kan skapa en kalenderlista och en nyhetslista som ligger bredvid varandra i varsin spalt på sidan, genom att skapa dem i blocket Anpassad layout.   Skapa ett block för Anpassad layout och namnge det. Ställ in layouten för blocket på tvåspalt. Fältet Innehåll. Tänk på att lista lika många kalenderevent som nyheter för att få […]

Skapa ett ikonblock i Episerver

Ikonblocket är en ruta med särskiljande design, ikoner och färgad bakgrund som du kan använda för att belysa fakta. Ikonblocket används tillsammans med blocket för anpassad layout för att få rätt utseende. Skapa ett ikonblock och ge det ett namn. Välj ikon Välj vilken färg blocket ska ha. Fyll i rubriken Fyll i kort text, […]

Skapa en faktaruta i Episerver

Faktarutan är en ruta med färgad bakgrund som du kan använda för att särskilja viss information från resten av sidan. Den kan användas med eller utan bild. Skapa blocket faktaruta och ge det ett namn. Skriv en rubrik för blocket. Fyll i och formatera texten som faktarutan ska innehålla. Välj bakgrundsfärg. På umu.se används de […]